Hae sivustolta

Mitä etsit?

STEKille uusi vetäjä maaliskuussa

Tapio Koivu, STEK ry:n uusi toimitusjohtaja

Uuden toimitusjohtajan vahvuutena tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tuntemus

Tekniikan tohtori Tapio Koivu on nimitetty STEK ry:n toimitusjohtajaksi, ja hänen on määrä aloittaa maaliskuun alussa. Koivun edeltävä tehtävä oli Oulun yliopistossa, jossa hän toimi vararehtorina vastaten koulutuksen tuloksellisuudesta, kahdeksan tiedekunnan kotimaisten ja kansainvälisen tutkinto-ohjelmen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä rehtoraatin ja johtoryhmän jäsenenä. Koivu toimi myös kolmen tiedekunnan dekaanin esimiehenä.

Ennen Oulun yliopistoa Koivu oli toimitusjohtajana Tiedekeskus Heurekassa, jossa hän uudisti organisaatiorakenteen, loi partneriohjelmia sekä johti tiedekeskuksen näyttelyiden myyntiä ja vientiä kansainvälisille markkinoille.

Toimitusjohtajavalinnassa ratkaisevaksi tekijäksi muodostui Koivun erinomainen koulutus- ja- tiedealojen tuntemus. Lisäksi Koivulla on hyvät johtamistaidot, monipuolisen hallitustyöskentelyn kautta hankittua ymmärrystä liiketoiminnasta ja innovaatioiden kaupallistamisesta sekä laajat henkilökohtaiset verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

STEKin hallitus järjestäytyi

Talvista kuvaa sähkölinjoista

STEK ry:n hallituksen vuoden ensimmäinen kokous tammikuussa oli järjestäytymiskokous. Janne Kerttula Energiateollisuus ry:stä jatkaa hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana toimii Mika Gröndahl SPEK ry:stä.

Hallituksen kokoonpano 2024

  • Janne Kerttula, hallituksen pj, Energiateollisuus ry   
  • Mika Gröndahl, hallituksen varapj, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry
  • Jan Sucksdorff, Tekninen Kauppa ry  
  • Marko Utriainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry   
  • Mika Uusitalo, Teknologiateollisuus ry    
  • Sauli Väntti, Sähköalojen ammattiliitto ry

STEKin uusi toimitusjohtaja on Tapio Koivu

Tapio Koivu aloittaa STEKin toimitusjohtajana.

STEK ry:n toimitusjohtajaksi on nimitetty tekniikan tohtori Tapio Koivu. Hän siirtyy yhdistykseen Oulun yliopiston vararehtorin virasta. Aiemmin Koivu on toiminut muun muassa Tiedekeskus Heurekan toimitusjohtajana.

Koivu aloittaa tehtävässään 1.3.2024.

Lisätietoja:
STEK ry: Timo Kekkonen, toimitusjohtaja,
timo.kekkonen @ stek.fi, mobile: 050 500 3214

Tapio Koivu,
tapio.koivu @ stek.fi, mobile 050 516 0664

Vuosibudjetti nousi hivenen, uusi hallitus muodostettiin

STUL ry:n toimitusjohtaja aloittaa STEkin hallituksessa.
STUL ry:n toimitusjohtaja Marko Utriainen. Kuva: Mikko Käkelä.

STEK ry:n sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous järjestettiin tiistaina 28.11. 2023 Kokous vahvisti yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024.

Toiminta jatkuu pääosin ennallaan

Toimitusjohtaja Timo Kekkonen esitteli lyhyesti toimintasuunnitelman päälinjauksia vuodelle 2024. Uudistetun projektirahoituksen implementointi jatkuu toimintavuoden aikana. Viestinnässä STEK keskittyy jatkossa projektirahoitusasiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä tukemaan opetusmateriaalien käyttöä eri koulutusasteilla.

Kumppanuudet jatkuvat

Kumppanuuksien osalta uusitiiin yhteistyösopimus Tiedekeskus Heurekan kanssa kaudelle 2024-2027. Tekniikan museon kanssa käynnistyy uusi, syvällisempi kumppanuus vuosiksi 2024-2027.

Budjetista edelleen suurin osa rahoitukseen

Yhdistyksen kokous hyväksyi vuoden 2024 budjetille noin neljän prosentin kasvun, jolloin kokonaisbudjetti tulevan vuoden toimintaan on 2,8 miljoonaa euroa. Budjetista valtaosa, noin kaksi kolmasosaa, on entisen tapaan varattu STEK ry:n avustushankkeisiin ja projekteihin.

STUL ry:n edustaja vaihtui

Hallituksen kokoonpano jatkuu suurelta osin ennallaan. STUL ry:n edustajaksi STEKin hallituksessa siirtyy toimitusjohtaja Marko Utriainen, väistyvän, pitkäaikaisen hallitusjäsenen, johtaja Esa Larsénin tilalle. STEKin hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa tammikuussa 2024.

Uudet verkkosivut, uusi hakemusprosessi

Luet nyt STEKin uusia verkkosivuja. Olet varmaankin jo huomannut, että moni asia on muuttunut.

Uusittujen verkkosivujen myötä STEK keskittyy yhä enemmän ydintehtäväänsä, alaa kehittävän rahoituksen mahdollistamiseen ja hankkeissa syntyneen tiedon jakamiseen. Kuluttajille suunnatun tiedon ylläpidosta on luovuttu.

Projektien ja hankkeiden aineistot paremmin saatavilla

STEK.fi:n sivuilla pyritään jatkossa tuomaan paremmin esiin STEKin rahoittamien projektien ja hankkeiden tuloksia. Monivuotisia hankkeita toteuttavien korkeakoulukumppanimme hankkeissa syntyy tietoa ja tutkimusta, joka löytyy jatkossa kootusti sivuston aineistopankista. Aineistopankin hakutoiminnolla voi etsiä myös haluamaansa aihepiiriin liittyvien hankkeiden ja projektien tuotoksia. Aineistopankkiin on toistaiseksi lisätty pääasiassa monivuotisten hankkeiden aineistoja. Projektin osalta aineistopankki täydentyy vähitellen.

Esihakemus säästää hakijan aikaa

Rahoituksen haun osalta prosessia on yksinkertaistettu. Rahoitusta hakeva voi jättää esihakemuksen ennen varsinaisen ja usein melko työlään projektihakemuksen laatimista. Esihakemuksessa hakijaa pyydetään kuvaamaan projekti ja sen tavoitteet, sekä arvioimaan STEKiltä haettavan rahoituksen suuruutta.

Esihakemus käsitellään mahdollisimman nopealla aikataululla, yleensä viikon-parin kuluessa. Esihakemus mahdollistaa myös projektin kehittämisen ja sparrailun STEKin kanssa. Pyrimme aina antamaan huolellisen ja perustellun vastauksen projekti-ideaan, ja tekemään siihen kehitysehdotuksia.

Mikäli projekti soveltuu esihakemuksen kuvauksen perusteella STEKin rahoitettavaksi, hakija pääsee etenemään hakemuksen tekoon ja saa käyttäjätunnukset STEK.fi – verkkopalveluun. Varsinaisen hakemuksen teko on näin myös helpompaa, kun hakemuksen voi tallentaa ja viimeistellä myöhemmin.

Kuluttajaviestinnän mahdollistajaksi

STEK keskittyy jatkossa hyvän ja selkeän kuluttajaviestinnän mahdollistamiseen, sen sijaan että tuottaisi sitä itse. Luotamme kuluttajaviestintään erikoistuneidemme kumppaneidemme ammattitaitoon ja olemme jatkossakin käytettävissä erilaisten kuluttajien tietoisuutta parantavien kampanjoiden rahoittajana.