Hae sivustolta

Mitä etsit?

STEKille uusi vetäjä maaliskuussa

Tapio Koivu, STEK ry:n uusi toimitusjohtaja

Uuden toimitusjohtajan vahvuutena tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tuntemus

Tekniikan tohtori Tapio Koivu on nimitetty STEK ry:n toimitusjohtajaksi, ja hänen on määrä aloittaa maaliskuun alussa. Koivun edeltävä tehtävä oli Oulun yliopistossa, jossa hän toimi vararehtorina vastaten koulutuksen tuloksellisuudesta, kahdeksan tiedekunnan kotimaisten ja kansainvälisen tutkinto-ohjelmen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä rehtoraatin ja johtoryhmän jäsenenä. Koivu toimi myös kolmen tiedekunnan dekaanin esimiehenä.

Ennen Oulun yliopistoa Koivu oli toimitusjohtajana Tiedekeskus Heurekassa, jossa hän uudisti organisaatiorakenteen, loi partneriohjelmia sekä johti tiedekeskuksen näyttelyiden myyntiä ja vientiä kansainvälisille markkinoille.

Toimitusjohtajavalinnassa ratkaisevaksi tekijäksi muodostui Koivun erinomainen koulutus- ja- tiedealojen tuntemus. Lisäksi Koivulla on hyvät johtamistaidot, monipuolisen hallitustyöskentelyn kautta hankittua ymmärrystä liiketoiminnasta ja innovaatioiden kaupallistamisesta sekä laajat henkilökohtaiset verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Opettajille tukea sähköenergian ilmiöpohjaiseen tutkimiseen

STEK on jo muutaman vuoden ajan järjestänyt Voimala-oppimispaketin käyttöönottokoulutuksia eri puolilla Suomea. Koulutuksessa tutustutetaan peruskoulun opettajat, niin ala-asteen luokanopettajat kuin yläasteen aineopettajatkin, Voimalan käyttöön opetuksessa. Voimalan avulla voi hauskalla tavalla konkretisoida vaikkapa uusiutuvan energian tuotantoa, sähkön varastointia ja sähkön kulutusta. Käyttöönoton ohella koulutuksessa tarjotaan ideoita Voimalan hyödyntämiseen monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Kun opettaja käy koulutuksessa, saa koulu yhden luokan tarpeisiin riittävät Voimala-oppimispaketit käyttöönsä.

Alkuvuodesta Voimala-koulutus järjestettiin Vaasassa. Koulutusta koordinoivana yhteyshenkilönä toimi digipedagoginen kehittäjä Maiju Rintala

Vaasan perusopetuksessa toimivalle FuturEdun -välinelainaamolle oli jo muutama vuosi sitten toimitettu Voimala-oppimispaketit, mutta koulutusta ei vielä ollut saatu järjestettyä.   – Voimaloita oli mahdollista lainailla perusopetuksen välinelainaamosta jo aiemmin, mutta vasta tämä koulutus avasi silmiä sille, mitä kaikkea tällaisella välineellä voi tehdä. Voimala on oivallinen apu lähestyä haastavaa aihetta ja innosti opettajia, Maiju Rintala sanoo. – Tavoitteenamme on, että innostus leviäisi muihinkin paikallisiin peruskouluihin ja opettajat hyödyntäisivät lainaamoa jatkossa vielä aktiivisemmin, hän jatkaa.

Energiainnostusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluun

Vaasaan toimitetut Voimala-paketit ovat osa isompaa kokonaisuutta. Rintala on mukana kaksikielisessä Innostavaa energiaa kouluun –hankkeessa, joka sai valtion erityisavustusta ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen. Hanke tukee kasvatustavoitteita kehittämällä oppimisympäristöjä ja tuottamalla materiaaleja ja oppimiskokonaisuuksia opetuksen tueksi.

Hankkeen sijainti ei ole sattumaa. Vaasan kaupungin strategian yksi päätavoitteista liittyy hiilineutraaliuteen: kaupunki aikoo Suomen energiaviisaimmaksi ja energiatehokkaimmaksi kaupungiksi. Tavoitetta tuetaan toteuttamalla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti ulottuvaa energiakoulutuksen polkua, jossa opitaan hallitsemaan tulevaisuuden työelämätaitoja ja energiaosaamista.

Polun sisällöt tuodaan opetuksen osaksi ikätasolle sopivalla tavalla ja paikallista energiaklusteria hyödyntämällä. Esimerkiksi yläluokilla energiateemaa käsitellään tutustumalla energiantuotantoon Vaasan lähialueilla sekä vierailemalla paikallisissa yrityksissä. Hankkeen käytännön toiminta osuu hyvin yksiin STEK ry:n tavoitteiden kanssa. Altistamalla oppijat jo perusopetuksesta lähtien innostumaan energiasta, luodaan hyvä pohjaa sille, että sähkön ja energian pariin saataisiin uusia innokkaita tekijöitä tulevaisuudessakin.

Voimala-koulutusta peruskoulun opettajille Tiedekeskus Heurekassa

Voimala -oppimispaketti lähikuvassa

Tule tutustumaan Voimalaan ja saat oppimispaketit koulullesi!

– K O U L U T U S O N T Ä Y N NÄ –

STEK jakaa Voimala-oppimispaketteja Voimala-koulutuksessa käyneiden peruskoulun opettajien kouluille. Yleensä koulutus järjestetään koulun omissa tiloissa, mutta nyt koulutusympäristö on erityisen kiinnostava: Tiedekeskus Heureka. Heurekassa järjestettävään koulutukseen mahtuu 28 peruskoulun opettajaa. Koulutus on tarkoitettu alakoulun 3 lk – 6 luokkien opettajille tai yläkoulun aineopettajille.

Koulutus kestää kolmisen tuntia, klo 16.00 – 19.00. Sen jälkeen on mahdollisuus tutustua itsenäisesti tiedekeskus Heurekan näyttelyihin. Kouluttajana toimii Merike Kesler Helsingin yliopistosta.

Ole nopea – mukaan mahtuu vain 28 peruskoulun opettajaa.

Kaikkien koulutuksessa käyneiden opettajien kouluille STEK lahjoittaa Voimala-oppimispaketit. Voimalat saapuvat koululle jälkitoimituksena.

Tutustu Voimalaan

Voimala-oppimispakettiin voit tutustua tarkemmin opettajasivusto Sähkölä.fi:n sivuilla.

Educan opettaja-aamiaisella oli sutinaa 

Educassa järjestetty peruskoulun opettajien ideointiaamiainen

STEKin opettaja-aamiaisella Educa-messujen kumpanakin aamuna hörpättiin kaffet, käytiin läpi STEKin tarjontaa opettajille  ja ryhdyttiin ideoimaan. Tavoitteena oli kerätä talteen peruskoulun opettajien ajatuksia siitä, millaista materiaalia ja mistä sähköön ja energiaan liittyvästä aiheesta koetaan opetuksesta olevan puutetta.

Tilaisuutta emännöi STEKin Voimala-koulutuksiakin vetävä Merike Kesler (kuvassa) Helsingin Yliopistosta.

Kiitos kaikille mukana olleille hyvästä ideoista! Käymme ideanne huolella läpi.

STEK rahoittaa myös sähköalan opetusta ja koulutuksen kehittämistä

Naispuolinen energia-insinööri voimalinjan edessä.

STEK ry rahoittaa energiamurroksen etenemistä tukevia monivuotisia tutkimushankkeita lähes kahdella miljoonalla eurolla vuodessa. Sen ohella rahoituskohteita ovat  projektit, joissa tavoitteena on sähkö- ja energia-alan osaamisen ja koulutuksen kehittäminen sekä erilaiset  projektit, joilla varmistetaan alan osaavan työvoiman saatavuutta.

STEKin rahoittamat oppilaitosprojektit ovat kohdistuneet eri oppiasteille  ja olleet senkin takia varsin heterogeenisiä. Siksi on vaikea tyhjentävästi määritellä rahoitettavaksi valitun projektin edellytyksiä. Opetuksen kehittämisen tavoitteena on edelleen nostaa opetuksen tasoa, kehittää niitä valmiuksia joita työelämässä tarvitaan ja tehdä opetuksesta mielenkiintoista. Näin kannustetaan nuoria opiskelemaan niitä aloja, joita energiamurroksen toteuttaminen edellyttää.

Opettaja on paras asiantuntija kehittämään opetusta

Alan koulutuksen ja opetuksen tilanteen tuntee parhaiten sitä opettava. Siksi toivommekin nyt alan oppilaitoksilta kaikilla koulutusasteilla aktiivisuutta ja uusia projekti-ideoita opetuksen kehittämiseen. Hakijana voi olla joko yksittäinen oppilaitos tai projekti voi olla useamman oppilaitoksen yhteinen.

Esihakemus ei vaadi projektisuunnitelmaa

Voit testata ideaasi matalalla kynnyksellä muotoilemalla siitä esihakemuksen stek.fi – verkkosivuille. Mikäli ideasi saa vihreää valoa ja se arvioidaan soveltuvaksi STEKin rahoituskohteeksi, pääset tekemään varsinaisen projektihakemuksen.

Varsinaisen projektihakemuksen tekoa varten saat käyttäjätunnukset stek.fi – verkkopalveluun, jossa myös varsinainen hakemus tehdään. Rahoitushakemukset arvioi STEKin jäsenyhdistyksistä koostuva asiantuntijatyöryhmä. Pyrimme nopeisiin rahoituspäätöksiin.

STEKin hallitus järjestäytyi

Talvista kuvaa sähkölinjoista

STEK ry:n hallituksen vuoden ensimmäinen kokous tammikuussa oli järjestäytymiskokous. Janne Kerttula Energiateollisuus ry:stä jatkaa hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana toimii Mika Gröndahl SPEK ry:stä.

Hallituksen kokoonpano 2024

  • Janne Kerttula, hallituksen pj, Energiateollisuus ry   
  • Mika Gröndahl, hallituksen varapj, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry
  • Jan Sucksdorff, Tekninen Kauppa ry  
  • Marko Utriainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry   
  • Mika Uusitalo, Teknologiateollisuus ry    
  • Sauli Väntti, Sähköalojen ammattiliitto ry

Millainen on tulevaisuuden älykäs ja joustava sähköverkko – animaatio kertoo ydinkohdat

Sähkö on alkuvuodesta ollut yleisen kiinnostuksen kohteena, eikä vähiten pörssisähkön suurten hintavaihtelujen takia. Sähkön kysyntäjousto (tai kulutusjousto) – termillä viitataan siihen, miten korkea hinta säätelee kysyntää: hinnan noustessa kysyntä (ja kulutus) luonnollisesti pienenee, kun korkea hinta karsii markkinoilta ei aivan välttämätöntä sähkönkulutusta.

Tavallisella sähkönkäyttäjällä on kuitenkin rajalliset mahdollisuudet säädellä omaa sähkön kulutustaan: kodit täytyy pitää lämpiminä kylmälläkin. Tulevaisuuden älyä ja dataa edestakaisin liikuttelevan sähköverkon yksi ominaisuus voisikin olla sähkön kulutuksen tasaaminen niin, että kulutus sopeutetaan automaattisesti saatavilla olevaan tuotantoon. Tavalliselle sähkönkäyttäjäjälle muutokset sähkön saatavuudessa eivät välttämättä edes näkyisi.

STEKin tuorein animaatio Tulevaisuuden älykäs sähköverkko kertoo mahdollisuuksista, joita älyn lisääminen sähköverkkoon voi tuoda tullessaan.

Animaation tuotanto: Smile Audiovisual Oy

Sähkömessut lähestyvät – tuo opiskelijasi messupolulle

Pohjoismaiden suurimmat sähköalan messut järjestetään taas pian Jyväskylässä. Maailmaa kestävästi sähköistävä toimiala esittelee Jyväskylässä uusimpia ratkaisujaan ja tuotteitaan, ja toivottaa tervetulleeksi myös alaa opiskelevat.

Opettaja, tuopa siis opiskelijasi tutustumaan alan tarjontaan ja verkostoitumaan alan yrityksiin. STEKiltä voi hakea matkatukea vielä 26.1. asti.

Näkymiä vuoden 2022 messutapahtumasta. Kuva Jyväskylän Messut Oy, kuvaaja Anne Kalliola.

Tukea opiskelijoiden messumatkaan Jyväskylään

Peruskoulun opettajille toinenkin aamiainen (27.1.2024)

– Myös lauantain aamiainen on nyt täynnä –

Hei peruskoulun ope!

Perjantain aamiainen täyttyi alta aikayksikön, joten järjestämme toisen. Ohjelma on molemmilla aamiaisilla samanlainen.

STEKin Sähkölä kutsuu Sinut ideoimaan ja nauttimaan aamiaista lauantaina 27.1. kello 10:15 – 11:15.

Runsaan aamupalan ohella on tarjolla uusia ajatuksia monialaiseen opetukseen. Yhdessä kouluttajamme ja kollegoidesi kanssa pääset pöllyttämään ajatuksiasi, ja saat taatusti jotain kotiinviemistä myös omaan opetukseesi. Aiheena on usein vähän vaikeaksi koettu ilmiö – sähkö ja energia – joista sinulla ei tarvitse olla kummempia ennakkotietoja.    

Aamua emännöi Merike Kesler Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osastolta. Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta –  toimi siis nopeasti ja varaa oma paikkasi tästä!

PS. Aamiaiselle saapuvalle olemme varanneet ruumiin ravinnon lisäksi ajatuksia herättävän ajankohtaisen teoksen.

Sähköistävin terveisin,

STEK ry

Peruskoulun opettajien aamiainen Educassa 26.1.2024

Hei peruskoulun ope!

STEKin Sähkölä kutsuu Sinut ideointiaamiaiselle ensimmäisenä Educa-messujen aamuna
perjantaina 26.1. kello 10:15 – 11:15.

– Aamiainen pe 26.1. on täynnä –

Runsaan aamupalan ohella on tarjolla uusia ajatuksia monialaiseen opetukseen. Yhdessä kouluttajamme ja kollegoidesi kanssa pääset pöllyttämään ajatuksiasi, ja saat taatusti jotain kotiinviemistä myös omaan opetukseesi. Aiheena on usein vähän vaikeaksi koettu ilmiö – sähkö ja energia – joista sinulla ei tarvitse olla kummempia ennakkotietoja.    

Aamua emännöi Merike Kesler Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osastolta. Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta –  toimi siis nopeasti ja varaa oma paikkasi tästä!

PS. Aamiaiselle saapuvalle olemme varanneet ruumiin ravinnon lisäksi ajatuksia herättävän ajankohtaisen teoksen.

Sähköistävin terveisin,

STEK ry