Hae sivustolta

Mitä etsit?

Monivuotinen yhteistyö

STEK ry rahoittaa korkeakoulukumppaneiden kanssa toteutettavia monivuotisia yhteistyöhankkeita. Tuki kohdistuu tutkimukseen, opetuksen kehittämiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Monivuotiset yhteistyöhankkeet ovat 4-5 vuoden pituisia ohjelmia, joissa on määritelty painopistealueet ja yleiset tavoitteet sekä vuosittainen budjetti. Hankkeen ollessa käynnissä seuranta- ja ohjausvastuu on hankkeelle asetetulla seurantaryhmällä. Myönnettyä rahoitusta voidaan käyttää myös osarahoituksena projekteissa, jotka tukevat hankkeelle asetettuja tavoitteita.

STEK kannustaa hankkeiden toteuttajatahoja keskinäiseen yhteistyöhön ja käynnistämään projekteja muidenkin osapuolten kanssa. Näihin projekteihin on mahdollisuus hakea avustusta STEKiltä osana yhdistyksen projektirahoitusta.

Tällä hetkellä käynnissä olevat monivuotiset yhteistyöhankkeet löydät kootusti tältä sivulta.

Aalto-yliopisto

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa ja se kohdistuu älyrakennusten tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen. Hanke ajoittuu vuosille 2022-2025.

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Hanke toteutetaan Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto (LUT) sähkömarkkinalaboratoriossa ja se kohdistuu erityisesti tulevaisuuden sähköjärjestelmän sähkönjakeluun ja -käyttöön liittyviin kysymyksiin. Hanke ajoittuu vuosille 2022-2024.

Metropolia ammattikorkeakoulu

Hanke toteutetaan Metropolia ammattikorkeakoulun Kiinteistöjen sähkötekniikka – osaamisalueella, joka on osa sähkö- ja automaatiotekniikan yksikköä. Hanke ajoittuu vuosille 2020-2024.

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Hanke on Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, joka toteutetaan yliopiston sähkötekniikan yksikössä ja ammattikorkeakoulun talotekniikkaryhmässä. Hanke ajoittuu vuosille 2023-2027.