Hae sivustolta

Mitä etsit?

Tietosuojalauseke

Päivitetty 18.1.2023

Rekisterinpitäjä
Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry
Takomotie 8
00380 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tapio Koivu, toimitusjohtaja
tapio.koivu @ stek.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
STEK ry:n asiakasrekisterin ylläpito ei-kaupallisen asiakasviestinnän mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
STEK ry:n käytössä on kaksi asiakasrekisteriä, joilla tärkeimpiä asiakasryhmiä palvellaan: opettajat –henkilörekisteri sekä sidosryhmistä koostuva henkilörekisteri.

Rekisterissä tallennetaan henkilöstä seuraavat tiedot:
Henkilön nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, asiakassuhteen muodostumisen tapa sekä opettajarekisterissä myös tieto siitä, millä koulutusasteella opettaja toimii.

Tapa, jolla asiakassuhde on muodostunut:

Opettaja on tilannut STEKin uutiskirjeen opettajasivustolta www.sähkölä.fi, tilannut STEKin tuottamia ilmaisia materiaaleja, jättänyt hakemuksen STEKille, tai osallistunut johonkin muuhun STEKin järjestämään tapahtumaan.

Sidosryhmäuutiskirjeen vastaanottajalistalle päätynyt on tilannut uutiskirjeen www.stek.fi –sivustolta tai hakenut STEKiltä rahoitusta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä käytetään joko julkisia lähteitä tai asiakkaan itsensä antamia tietoja.

Asiakastiedot lisätään rekisteriin rekisteröintivaiheessa ja poistetaan asiakkaan pyynnöstä. Asiakastietoja säilytetään vain niin kauan kuin asiakkuussuhde on aktiivinen. Asikakkuussuhteen jatkuvuus varmistetaan uutiskirjeen automaattitoiminnolla: mikäli vastaanottajan sähköposti ei enää ole käytössä tai hän ei ole lukenut 10 viimeisintä STEKin lähettämää uutiskirjettä, hänet poistetaan rekisteristä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei koskaan luovuteta eteenpäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. STEKin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla riittävän turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, STEK ry:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.