Hae sivustolta

Mitä etsit?

Historia

1928 – Sähkötarkastuslaitos ry perustetaan
1979 – Sähkötarkastuskeskus, saa haltuunsa Sähkötarkastuslaitoksen toiminnot
1995 – Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry perustetetaan hallinnoimaan Sähkötarkastuskeskuksen toimintoja
1995 – FIMKO Oy ja FIMTEKNO Oy perustetaan
2000 – SGS Group ostaa STEK ry:n omistaman FIMKO Oy:n osakekannan
2020 – STEK ry:n nimeksi Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry

Miten STEK sai alkunsa?

STEK perustettiin vuonna 1995 Sähkötarkastuskeskuksen (SETI) toiminnan lopettamisen yhteydessä. STEKin tehtävänä oli hallinnoida kyseisen julkisoikeudellisen yhteisön jälkeen jättämää toimintaa ja omaisuutta. Taustalla on pidempikin historia aina vuoteen 1928 saakka, jolloin Sähkötarkastuslaitos ry perustettiin. Vuonna 1979 – pitkän poliittisenkin keskustelun jälkeen – Sähkötarkastuslaitos ry luovutti toimintansa ja omaisuutensa silloin perustetulle Sähkötarkastuskeskukselle. Erona näiden kahden yhteisön välillä oli, että Sähkötarkastuslaitos oli valtion omistama joka näin halusi varmistaa ja ylläpitää viranomaistoimintoja. Kun vuonna 1995 Suomen EU-jäsenyyden toteuduttua Sähkötarkastuslaitoksen toiminta purettiin, voitiin todeta, että viitisentoista vuotta lainassa ollut omaisuus palautui sen alkuperäisille omistajille eli sähköalan järjestöille. STEKin jäsenistö koostuu nimittäin sähköalan järjestöistä niin kaupan, teollisuuden, ammatinharjoittajien kuin henkilöjärjestöjenkin puolelta.

Viranomaistoimintojen siirryttyä Turvatekniikan keskuksen Tukesin (Nykyisin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes) vastuulle, sähkölaitteiden testaus- ja sertifiointitoiminnoista muodostettiin osakeyhtiö nimeltä Fimko Oy, ja hissien ja nostureiden vastaavista toiminnoista Sähkötarkastus Fimtekno Oy -niminen yhtiö. STEK omisti alkuvaiheessa näiden kummankin yhtiön osakekannat kokonaan. 2000-luvun alussa STEK luopui näiden yritysten omistuksesta. STEKin omistukseen jäi Särkiniementie 3:n kiinteistö Helsingin Lauttasaaressa, jossa päävuokralaisena oli SGS Fimko siihen saakka, kunnes kiinteistöstä luovuttiin vuonna 2020.

Toiminta kasvaa ja kehittyy

Yhdistyksen toiminnan käynnistyessä painopisteenä oli sähköturvallisuuden edistämiseen liittyvien projektien rahoittaminen jakamalla avustuksia hakemusten perusteella ja muun muassa STEK Sähkökisan toteuttaminen kouluissa. Samaan aikaan panostettiin yhdistyksen varainhoitoon kehittämällä mm. Särkinimentien kiinteistön vuokraustoimintaa ja omistettujen yhtiöiden myynnistä saatujen tulojen sijoitustoimintaa. Näin pystyttiin kasvattamaan yhdistyksen varallisuutta ja luomaan edellytykset laajemmalle ja vaikuttavammalle toiminnalle. Yhdistys palkkasi ensimmäisen täysipäiväisen työntekijän vuonna 2014, jota ennen viestinnän resursseja oli jo vahvistettu. Tämän jälkeen yhdistyksen roolia alan merkittävänä projektirahoittajana kehitettiin ja haettiin kumppaneita joiden toimintaa hyödyntäen ja yhteisiä projekteja toteuttaen tavoitettiin erityisesti lapsia ja nuoria.

Yhdistyksen nimi muuttuu

Toiminnan kehittämisen yhteydessä yhdistyksen toiminnan painopisteet laajenivat sähköturvallisuusasioiden edistämisestä myös sähkön käytön luotettavuuteen sekä energiatehokkuuden ja sähkön älykkään käytön edistämiseen. Yhdistyksen nimenä oli perustamisesta alkaen ollut Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry. Toiminnan laajennettua kattamaan monipuolisesti sähköön ja sen käyttöön liittyviä asioita ja yhdistyksen hakiessa yhä vahvempaa roolia sähköön pohjautuvan energiamurroksen edistäjänä, yhdistys muutti alkuperäisen nimensä vuonna 2020. Uusi toiminta-aluetta paremmin kuvaava nimi on siitä alkaen ollut Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry.

Miten STEK rahoittaa toimintansa?

STEK rahoittaa toimintansa kokonaan sijoitusomaisuutensa tuotolla. Sijoitusomaisuus muodostuu niistä varoista, joita yhdistys on toimintansa aikana kerännyt aluksi Lauttasaaren kiinteistön vuokratuotoilla ja omistamiensa yhtiöiden myyntituloilla, ja sen jälkeen kerääntyneen varallisuuden tuotoilla.