Hae sivustolta

Mitä etsit?

Mitä rahoitetaan

STEKin hankerahoitus kohdistuu hankkeisiin ja projekteihin, joilla edistetään energia- ja sähköalan tarvitseman osaamisen kehittämistä, lisätään alan tunnettuutta tai lisätään ymmärrystä ja tietoisuutta niistä muutoksista, joita käynnissä oleva energiamurros tuo mukanaan yhteiskunnan eri osa-alueilla.