Hae sivustolta

Mitä etsit?

Painopistealueet

STEK ry edistää kestävää hiiletöntä yhteiskuntaa, jonka energiantuotannon keskiössä on puhtaasti tuotettu sähkö, ja joka käyttää energiaa kestävällä ja hyvinvointia lisäävällä tavalla.

Painopistealueet

Sähkön turvallinen ja luotettava käyttö
  • Sähköenergia (sähköiskut, sähköpalot)
  • Sähkön puuttuminen (luonnonilmiöt)
  • Vakavat toimintahäiriöt (tahalliset häiriöt, järjestelmä- ja /tai laiteviat)

Sähköisten järjestelmien energiatehokkuus

  • Sähkönkulutuksen tehostaminen (valaistus, sähkölaitteet, asenteet ja käyttö, älykkäät sähköjärjestelmät)
  • Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen (asenteet ja käyttö, älykkäät sähköjärjestelmät, uudet teknologiat, sähköinen liikenne)
  • Päästötön energiantuotanto

Älykäs sähkön käyttö

  • Älyteknologian hyödyntäminen sähköntuotannossa ja kulutuksessa (älykäs talotekniikka, älykäs sähköverkko ja sen sovellukset)

Tutustu rahoittamiimme monivuotisiin hankkeisiin

Monivuotiset hankkeet ovat korkeakoulukumppaniemme vetämiä hankkeita, joissa tuotetaan paljon energiamurrosta edistävää tutkimusta ja soveltavaa tietoa.