Hae sivustolta

Mitä etsit?

Opettajille tukea sähköenergian ilmiöpohjaiseen tutkimiseen

STEK on jo muutaman vuoden ajan järjestänyt Voimala-oppimispaketin käyttöönottokoulutuksia eri puolilla Suomea. Koulutuksessa tutustutetaan peruskoulun opettajat, niin ala-asteen luokanopettajat kuin yläasteen aineopettajatkin, Voimalan käyttöön opetuksessa. Voimalan avulla voi hauskalla tavalla konkretisoida vaikkapa uusiutuvan energian tuotantoa, sähkön varastointia ja sähkön kulutusta. Käyttöönoton ohella koulutuksessa tarjotaan ideoita Voimalan hyödyntämiseen monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Kun opettaja käy koulutuksessa, saa koulu yhden luokan tarpeisiin riittävät Voimala-oppimispaketit käyttöönsä.

Alkuvuodesta Voimala-koulutus järjestettiin Vaasassa. Koulutusta koordinoivana yhteyshenkilönä toimi digipedagoginen kehittäjä Maiju Rintala

Vaasan perusopetuksessa toimivalle FuturEdun -välinelainaamolle oli jo muutama vuosi sitten toimitettu Voimala-oppimispaketit, mutta koulutusta ei vielä ollut saatu järjestettyä.   – Voimaloita oli mahdollista lainailla perusopetuksen välinelainaamosta jo aiemmin, mutta vasta tämä koulutus avasi silmiä sille, mitä kaikkea tällaisella välineellä voi tehdä. Voimala on oivallinen apu lähestyä haastavaa aihetta ja innosti opettajia, Maiju Rintala sanoo. – Tavoitteenamme on, että innostus leviäisi muihinkin paikallisiin peruskouluihin ja opettajat hyödyntäisivät lainaamoa jatkossa vielä aktiivisemmin, hän jatkaa.

Energiainnostusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluun

Vaasaan toimitetut Voimala-paketit ovat osa isompaa kokonaisuutta. Rintala on mukana kaksikielisessä Innostavaa energiaa kouluun –hankkeessa, joka sai valtion erityisavustusta ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen. Hanke tukee kasvatustavoitteita kehittämällä oppimisympäristöjä ja tuottamalla materiaaleja ja oppimiskokonaisuuksia opetuksen tueksi.

Hankkeen sijainti ei ole sattumaa. Vaasan kaupungin strategian yksi päätavoitteista liittyy hiilineutraaliuteen: kaupunki aikoo Suomen energiaviisaimmaksi ja energiatehokkaimmaksi kaupungiksi. Tavoitetta tuetaan toteuttamalla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti ulottuvaa energiakoulutuksen polkua, jossa opitaan hallitsemaan tulevaisuuden työelämätaitoja ja energiaosaamista.

Polun sisällöt tuodaan opetuksen osaksi ikätasolle sopivalla tavalla ja paikallista energiaklusteria hyödyntämällä. Esimerkiksi yläluokilla energiateemaa käsitellään tutustumalla energiantuotantoon Vaasan lähialueilla sekä vierailemalla paikallisissa yrityksissä. Hankkeen käytännön toiminta osuu hyvin yksiin STEK ry:n tavoitteiden kanssa. Altistamalla oppijat jo perusopetuksesta lähtien innostumaan energiasta, luodaan hyvä pohjaa sille, että sähkön ja energian pariin saataisiin uusia innokkaita tekijöitä tulevaisuudessakin.

TET-paikkoja tarjolla Aalto Design Factoryssa Espoossa

Onko sinulla 8. luokan oppilaita, jotka ovat innostuneita tekniikasta, ohjelmoinnista ja kuvataiteesta? Aalto Design Factoryssa on tarjolla TET-harjoittelujaksoja, joilla perehdytään Arduino-ohjelmoinnin mahdollisuuksiin.

Kevään 2024 TET-viikot Design Factorylla

  • vko 16 (ma 15.-19.4.) Aduinon alkeet ja Tutki-Kokeile-Kehitä -lopputapahtuman järjestelyavustus
  • vko 17 (22.-26.4.) Arduino-projekti
  • vko 18 (29.4.-3.5.) Arduino-projekti

Kukin harjoittelujakso kestää viikon, ja harjoittelu tapahtuu Aalto Design Factoryn tiloissa Espoon Otaniemessä. TET-jaksojen ajankohta sovitetaan osallistujien koulujen aikatauluihin ja sovitaan myöhemmin. Harjoittelussa käytetään Arduino-minitietokoneita. Viikon harjoittelujaksolla opitaan perustiedot, joilla pystyy jatkossa toteuttamaan Arduinolla omia projekteja.

Kouluttajana toimii Aalto Design Factoryn asiantuntija Teemu Ronkka. TET-jaksot toteutetaan pienryhmissä, joissa voi olla osallistujia useammasta eri koulusta. Oppilaat saavat kaikki tarvittavat laitteet ja materiaalit kouluttajalta.

Lisätietoja: Teemu Ronkka, tronkka@hotmail.com

Voimala-koulutusta peruskoulun opettajille Tiedekeskus Heurekassa

Voimala -oppimispaketti lähikuvassa

Tule tutustumaan Voimalaan ja saat oppimispaketit koulullesi!

– K O U L U T U S O N T Ä Y N NÄ –

STEK jakaa Voimala-oppimispaketteja Voimala-koulutuksessa käyneiden peruskoulun opettajien kouluille. Yleensä koulutus järjestetään koulun omissa tiloissa, mutta nyt koulutusympäristö on erityisen kiinnostava: Tiedekeskus Heureka. Heurekassa järjestettävään koulutukseen mahtuu 28 peruskoulun opettajaa. Koulutus on tarkoitettu alakoulun 3 lk – 6 luokkien opettajille tai yläkoulun aineopettajille.

Koulutus kestää kolmisen tuntia, klo 16.00 – 19.00. Sen jälkeen on mahdollisuus tutustua itsenäisesti tiedekeskus Heurekan näyttelyihin. Kouluttajana toimii Merike Kesler Helsingin yliopistosta.

Ole nopea – mukaan mahtuu vain 28 peruskoulun opettajaa.

Kaikkien koulutuksessa käyneiden opettajien kouluille STEK lahjoittaa Voimala-oppimispaketit. Voimalat saapuvat koululle jälkitoimituksena.

Tutustu Voimalaan

Voimala-oppimispakettiin voit tutustua tarkemmin opettajasivusto Sähkölä.fi:n sivuilla.

Educan opettaja-aamiaisella oli sutinaa 

Educassa järjestetty peruskoulun opettajien ideointiaamiainen

STEKin opettaja-aamiaisella Educa-messujen kumpanakin aamuna hörpättiin kaffet, käytiin läpi STEKin tarjontaa opettajille  ja ryhdyttiin ideoimaan. Tavoitteena oli kerätä talteen peruskoulun opettajien ajatuksia siitä, millaista materiaalia ja mistä sähköön ja energiaan liittyvästä aiheesta koetaan opetuksesta olevan puutetta.

Tilaisuutta emännöi STEKin Voimala-koulutuksiakin vetävä Merike Kesler (kuvassa) Helsingin Yliopistosta.

Kiitos kaikille mukana olleille hyvästä ideoista! Käymme ideanne huolella läpi.

Millainen on tulevaisuuden älykäs ja joustava sähköverkko – animaatio kertoo ydinkohdat

Sähkö on alkuvuodesta ollut yleisen kiinnostuksen kohteena, eikä vähiten pörssisähkön suurten hintavaihtelujen takia. Sähkön kysyntäjousto (tai kulutusjousto) – termillä viitataan siihen, miten korkea hinta säätelee kysyntää: hinnan noustessa kysyntä (ja kulutus) luonnollisesti pienenee, kun korkea hinta karsii markkinoilta ei aivan välttämätöntä sähkönkulutusta.

Tavallisella sähkönkäyttäjällä on kuitenkin rajalliset mahdollisuudet säädellä omaa sähkön kulutustaan: kodit täytyy pitää lämpiminä kylmälläkin. Tulevaisuuden älyä ja dataa edestakaisin liikuttelevan sähköverkon yksi ominaisuus voisikin olla sähkön kulutuksen tasaaminen niin, että kulutus sopeutetaan automaattisesti saatavilla olevaan tuotantoon. Tavalliselle sähkönkäyttäjäjälle muutokset sähkön saatavuudessa eivät välttämättä edes näkyisi.

STEKin tuorein animaatio Tulevaisuuden älykäs sähköverkko kertoo mahdollisuuksista, joita älyn lisääminen sähköverkkoon voi tuoda tullessaan.

Animaation tuotanto: Smile Audiovisual Oy

Peruskoulun opettajille toinenkin aamiainen (27.1.2024)

– Myös lauantain aamiainen on nyt täynnä –

Hei peruskoulun ope!

Perjantain aamiainen täyttyi alta aikayksikön, joten järjestämme toisen. Ohjelma on molemmilla aamiaisilla samanlainen.

STEKin Sähkölä kutsuu Sinut ideoimaan ja nauttimaan aamiaista lauantaina 27.1. kello 10:15 – 11:15.

Runsaan aamupalan ohella on tarjolla uusia ajatuksia monialaiseen opetukseen. Yhdessä kouluttajamme ja kollegoidesi kanssa pääset pöllyttämään ajatuksiasi, ja saat taatusti jotain kotiinviemistä myös omaan opetukseesi. Aiheena on usein vähän vaikeaksi koettu ilmiö – sähkö ja energia – joista sinulla ei tarvitse olla kummempia ennakkotietoja.    

Aamua emännöi Merike Kesler Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osastolta. Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta –  toimi siis nopeasti ja varaa oma paikkasi tästä!

PS. Aamiaiselle saapuvalle olemme varanneet ruumiin ravinnon lisäksi ajatuksia herättävän ajankohtaisen teoksen.

Sähköistävin terveisin,

STEK ry

Rauhallista joulua STEKistä

STEK kiittää jäsenistöä, kumppaneita sekä sidosryhmiä vuodesta 2023.

Joulutervehdyksenä lahjoitimme tänä vuonna Mieli ry:n tärkeään työhön nuorten mielenterveyden tueksi.

Peruskoulun opettajien aamiainen Educassa 26.1.2024

Hei peruskoulun ope!

STEKin Sähkölä kutsuu Sinut ideointiaamiaiselle ensimmäisenä Educa-messujen aamuna
perjantaina 26.1. kello 10:15 – 11:15.

– Aamiainen pe 26.1. on täynnä –

Runsaan aamupalan ohella on tarjolla uusia ajatuksia monialaiseen opetukseen. Yhdessä kouluttajamme ja kollegoidesi kanssa pääset pöllyttämään ajatuksiasi, ja saat taatusti jotain kotiinviemistä myös omaan opetukseesi. Aiheena on usein vähän vaikeaksi koettu ilmiö – sähkö ja energia – joista sinulla ei tarvitse olla kummempia ennakkotietoja.    

Aamua emännöi Merike Kesler Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osastolta. Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta –  toimi siis nopeasti ja varaa oma paikkasi tästä!

PS. Aamiaiselle saapuvalle olemme varanneet ruumiin ravinnon lisäksi ajatuksia herättävän ajankohtaisen teoksen.

Sähköistävin terveisin,

STEK ry

Sähkölä.fi – opettajasivusto uudistui

Kouluille ilmaisia oppimateriaaleja tarjoava Sähkölä.fi sivustoa on uusittu. Tavoitteena on ollut parantaa materiaalien löydettävyyttä. Sivustolla voi nyt hakea materiaaleja luokka-asteella, tehtävän formaatilla, tai peruskoulun oppiaineella, johon tehtävä helposti linkittyy.

Oletko jo testannut sivustoa? Onko uudistus mielestäsi onnistunut?

Miltä uusi Sähkölä.fi näyttää?

Kerro ajatuksiasi palautelomakkeen kautta.