Hae sivustolta

Mitä etsit?

Voimala-koulutukset lähteneet lentoon

STEK käynnisti pandemia- vuosien jälkeen Voimala-koulutukset peruskoulun opettajille. Viime lukuvuoden 2023-2024 aikana ne lähtivät nousukiitoon.  Pitkin poikin Suomea järjestettiin 17 Voimala-työpajaa, joissa kävi 276 opettajaa 118 eri koululta. Koulutuksessa käyneiden opettajien kouluille on toimitettu  – ja vielä elokuussakin jälkilähetetään – kaikkiaan 296 Voimalaa. Kouluttajallemme, tutkijatohtori Merike Keslerille tulikin keväällä varsin paljon matkapäiviä.

Voimala-koulutuksia järjestettiin keväällä 2024 koulujen omien tilojen ohessa Tiedekeskus Heurekassa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniassa sekä Jyväskylän LUMA-keskuksen tiloissa. Jatkossa koulutuksia järjestetään suuren suosion takia ainoastaan ulkopuolisen kumppanin tiloissa, jolloin ryhmäkoko on suurempi, noin 30 henkeä. Tulevalla lukukaudella Voimala-koulutuksia on tiedossa ainakin tiedekeskus Heurekassa, ja mahdollisesti toinen koulutus pohjoisemmassa Suomessa. Tiedotamme koulutusten ajankohdista opettajauutiskirjeessä sekä Sähkölä.fi – sivustolla heti kun päivämäärät saadaan sovittua.  

Voimala-koulutuksen ajatuksena on perehdyttää peruskoulun opettajaa Voimala-oppimispaketin käyttöön ja sen avulla toteutettavaan sähköön tai energiaan liittyvään projektityöhön. Koulutus soveltuu niin luokanopettajille (3. luokan opettajista ylöspäin) kuin yläasteen aineenopettajillekin.

STEK ry on jakanut uusiutuvan energiaa havainnollistavaa Voimala-oppimispakettia vuodesta 2017 lähtien. Opettaja käy kolmetuntisen, myös vesoksi soveltuvan koulutuksen, jossa kouluttaja Merike Kesler on ohjannut opettajia onnistuneen projektin toteuttamiseen Voimala-oppimispaketin avulla, minkä jälkeen Voimalat toimitetaan koulutuksen käyneen opettajan koululle.

Syksyllä tiedossa lisää – pysy kuulolla!

Toukokuussa vielä yksi Voimala-koulutus Heurekassa

Voimala -oppimispaketti lähikuvassa

Tule opettelemaan Voimalan käyttöä, niin saat oppimispaketit koulullesi!

STEK jakaa Voimala-oppimispaketteja Voimala-koulutuksessa käyneiden peruskoulun opettajien kouluille. Koulutus on tarkoitettu alakoulun 3 lk – 6 luokkien opettajille tai yläkoulun aineopettajille.

OHJELMA
Aika: 16.5. klo 16.00 – 19.00
välipalasnack tarjolla ravintolassa 15.- 16.00
Paikka: Tiedekeskus Heureka, Tikkurila

Kouluttajana toimii Merike Kesler Helsingin yliopistosta.

Koulutus kestää kolmisen tuntia, ja se soveltuu myös vesoksi. Samalla käynnillä, joko ennen tai jälkeen työpajan, on mahdollisuus tutustua itsenäisesti tiedekeskus Heurekan näyttelyihin. Ennen koulutusta on tarjolla pieni välipalasnack tiedekeskuksen ravintolassa.

Saavuthan paikalle ajoissa, viimeistään 15.45

Koulutuksessa käyneiden opettajien kouluille STEK lahjoittaa Voimala-oppimispaketit. Voimalat saapuvat koululle jälkitoimituksena.

Tutustu Voimalaan

Voimala-oppimispakettiin voit tutustua tarkemmin Voimalan omilla sivuilla.

Voimala-koulutusta toukokuussa Kokkolassa

Tule tutustumaan Voimalaan ja saat oppimispaketit koulullesi!

Voimala- työpaja tulee toukokuussa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen. 

Kun opettaja käy työpajassa, koulu saa Voimalat. Työpajan kesto on kolmisen tuntia, ja se soveltuu myös veso-koulutukseksi. Kouluttajana toimii Merike Kesler Helsingin yliopistosta. 

Koulutus on tarkoitettu alakoulun 3 – 6 luokkien opettajille tai yläkoulun aineopettajille. 

Ole nopea – mukaan mahtuu vain 30 peruskoulun opettajaa.

Kaikkien koulutuksessa käyneiden opettajien kouluille STEK lahjoittaa Voimala-oppimispaketit. Voimalat saapuvat koululle jälkitoimituksena.

Tutustu Voimalaan

Voimala-oppimispakettiin voit tutustua tarkemmin opettajasivusto Sähkölä.fi:n sivuilla.

Ruotsinkieliset nuoret ratkovat parempaan maailmaan ja energiamurrokseen liittyviä kysymyksiä

Teknatur 2022 – tapahtumasta. Kuva: Matti Rajala

TekNatur on Suomen ruotsinkielisille nuorille suunnattu kilpailu, joka herättelee peruskoulun 7.-9 luokkalaisten sekä lukiolaisten kiinnostusta tekniikkaan ja luonnontieteisiin. Vuoden 2024 läpileikkaava teema on ”Parempi maailma”, jota käsitellään muun muassa energiantuotannossa käynnissä olevan muutoksen, energiamurroksen, kautta.

TekNaturin finaalipäivä järjestetään tänä vuonna 19. huhtikuuta Arcada-ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Finaalipäivässä on kolme ikäryhmäkohtaista osiota. Seitsemäsluokkalaisille on TekNatur/Sjukamp, jossa luokka työskentelee yhdessä teemaan liittyvien kysymysten parissa ja harjoittelee samalla ongelmanratkaisua ja luovuutta. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaille tarjotaan TekNatur/Utmaning-kilpailu, jossa oppilaiden tehtävänä on keksiä ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin hackathonin hengessä. Lukiolaiset puolestaan osallistuvat TekNatur/Fysiktävling-kilpailuun, jossa palkintona on opintomatka CERNiin.

Kilpailulla pyritään välillisesti lisäämään lukion jälkeisien tekniikan ja luonnontieteiden alojen koulutusten hakijämääriä, jotta alalla olisi jatkossakin innostuneita ja osaavia asiantuntijoita.

Ohjelmassa inspiraatiota myös opetukseen

Finaalipäivän yhteydessä järjestetään opettajaseminaari S I C (Seminariet om Innovationer och ”C”reativitet i naturvetenskaper och teknik) ruotsinkielisille matematiikan ja luonnontieteiden aineenopettajille. S I C-seminaari tarjoaa opettajille ideoita opetukseen, inspiraatiota omien resurssiensa kehittämiseen sekä uutta tietoa teknologiasta ja tutkimuksesta.

”Parempi maailma” – teemasta ovat opettajaseminaarissa puhumassa muun muassa tekoälyä tutkiva apulaisprofessori Linda Mannila Helsingin yliopistosta, uusiin energiateknologioihin erikoistunut professori Peter Lund Aalto yliopistosta, energiateknologian vanhempi lehtori Kim Roos Arcadasta sekä MAOLin vuoden matemaattisten aineiden opettajaksi valitsema Nina Aspegren.

TekNaturin ja S I C-opettajaseminaarin järjestävät Arcada-ammattikorkeakoulu, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland ja Tekniska Föreningen i Finland yhteistyössä STEKin kanssa.

Opettajille tukea sähköenergian ilmiöpohjaiseen tutkimiseen

STEK on jo muutaman vuoden ajan järjestänyt Voimala-oppimispaketin käyttöönottokoulutuksia eri puolilla Suomea. Koulutuksessa tutustutetaan peruskoulun opettajat, niin ala-asteen luokanopettajat kuin yläasteen aineopettajatkin, Voimalan käyttöön opetuksessa. Voimalan avulla voi hauskalla tavalla konkretisoida vaikkapa uusiutuvan energian tuotantoa, sähkön varastointia ja sähkön kulutusta. Käyttöönoton ohella koulutuksessa tarjotaan ideoita Voimalan hyödyntämiseen monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Kun opettaja käy koulutuksessa, saa koulu yhden luokan tarpeisiin riittävät Voimala-oppimispaketit käyttöönsä.

Alkuvuodesta Voimala-koulutus järjestettiin Vaasassa. Koulutusta koordinoivana yhteyshenkilönä toimi digipedagoginen kehittäjä Maiju Rintala

Vaasan perusopetuksessa toimivalle FuturEdun -välinelainaamolle oli jo muutama vuosi sitten toimitettu Voimala-oppimispaketit, mutta koulutusta ei vielä ollut saatu järjestettyä.   – Voimaloita oli mahdollista lainailla perusopetuksen välinelainaamosta jo aiemmin, mutta vasta tämä koulutus avasi silmiä sille, mitä kaikkea tällaisella välineellä voi tehdä. Voimala on oivallinen apu lähestyä haastavaa aihetta ja innosti opettajia, Maiju Rintala sanoo. – Tavoitteenamme on, että innostus leviäisi muihinkin paikallisiin peruskouluihin ja opettajat hyödyntäisivät lainaamoa jatkossa vielä aktiivisemmin, hän jatkaa.

Energiainnostusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluun

Vaasaan toimitetut Voimala-paketit ovat osa isompaa kokonaisuutta. Rintala on mukana kaksikielisessä Innostavaa energiaa kouluun –hankkeessa, joka sai valtion erityisavustusta ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen. Hanke tukee kasvatustavoitteita kehittämällä oppimisympäristöjä ja tuottamalla materiaaleja ja oppimiskokonaisuuksia opetuksen tueksi.

Hankkeen sijainti ei ole sattumaa. Vaasan kaupungin strategian yksi päätavoitteista liittyy hiilineutraaliuteen: kaupunki aikoo Suomen energiaviisaimmaksi ja energiatehokkaimmaksi kaupungiksi. Tavoitetta tuetaan toteuttamalla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti ulottuvaa energiakoulutuksen polkua, jossa opitaan hallitsemaan tulevaisuuden työelämätaitoja ja energiaosaamista.

Polun sisällöt tuodaan opetuksen osaksi ikätasolle sopivalla tavalla ja paikallista energiaklusteria hyödyntämällä. Esimerkiksi yläluokilla energiateemaa käsitellään tutustumalla energiantuotantoon Vaasan lähialueilla sekä vierailemalla paikallisissa yrityksissä. Hankkeen käytännön toiminta osuu hyvin yksiin STEK ry:n tavoitteiden kanssa. Altistamalla oppijat jo perusopetuksesta lähtien innostumaan energiasta, luodaan hyvä pohjaa sille, että sähkön ja energian pariin saataisiin uusia innokkaita tekijöitä tulevaisuudessakin.

TET-paikkoja tarjolla Aalto Design Factoryssa Espoossa

Onko sinulla 8. luokan oppilaita, jotka ovat innostuneita tekniikasta, ohjelmoinnista ja kuvataiteesta? Aalto Design Factoryssa on tarjolla TET-harjoittelujaksoja, joilla perehdytään Arduino-ohjelmoinnin mahdollisuuksiin.

Kevään 2024 TET-viikot Design Factorylla

  • vko 16 (ma 15.-19.4.) Aduinon alkeet ja Tutki-Kokeile-Kehitä -lopputapahtuman järjestelyavustus
  • vko 17 (22.-26.4.) Arduino-projekti
  • vko 18 (29.4.-3.5.) Arduino-projekti

Kukin harjoittelujakso kestää viikon, ja harjoittelu tapahtuu Aalto Design Factoryn tiloissa Espoon Otaniemessä. TET-jaksojen ajankohta sovitetaan osallistujien koulujen aikatauluihin ja sovitaan myöhemmin. Harjoittelussa käytetään Arduino-minitietokoneita. Viikon harjoittelujaksolla opitaan perustiedot, joilla pystyy jatkossa toteuttamaan Arduinolla omia projekteja.

Kouluttajana toimii Aalto Design Factoryn asiantuntija Teemu Ronkka. TET-jaksot toteutetaan pienryhmissä, joissa voi olla osallistujia useammasta eri koulusta. Oppilaat saavat kaikki tarvittavat laitteet ja materiaalit kouluttajalta.

Lisätietoja: Teemu Ronkka, tronkka@hotmail.com

Voimala-koulutusta peruskoulun opettajille Tiedekeskus Heurekassa

Voimala -oppimispaketti lähikuvassa

Tule tutustumaan Voimalaan ja saat oppimispaketit koulullesi!

– K O U L U T U S O N T Ä Y N NÄ –

STEK jakaa Voimala-oppimispaketteja Voimala-koulutuksessa käyneiden peruskoulun opettajien kouluille. Yleensä koulutus järjestetään koulun omissa tiloissa, mutta nyt koulutusympäristö on erityisen kiinnostava: Tiedekeskus Heureka. Heurekassa järjestettävään koulutukseen mahtuu 28 peruskoulun opettajaa. Koulutus on tarkoitettu alakoulun 3 lk – 6 luokkien opettajille tai yläkoulun aineopettajille.

Koulutus kestää kolmisen tuntia, klo 16.00 – 19.00. Sen jälkeen on mahdollisuus tutustua itsenäisesti tiedekeskus Heurekan näyttelyihin. Kouluttajana toimii Merike Kesler Helsingin yliopistosta.

Ole nopea – mukaan mahtuu vain 28 peruskoulun opettajaa.

Kaikkien koulutuksessa käyneiden opettajien kouluille STEK lahjoittaa Voimala-oppimispaketit. Voimalat saapuvat koululle jälkitoimituksena.

Tutustu Voimalaan

Voimala-oppimispakettiin voit tutustua tarkemmin opettajasivusto Sähkölä.fi:n sivuilla.

Educan opettaja-aamiaisella oli sutinaa 

Educassa järjestetty peruskoulun opettajien ideointiaamiainen

STEKin opettaja-aamiaisella Educa-messujen kumpanakin aamuna hörpättiin kaffet, käytiin läpi STEKin tarjontaa opettajille  ja ryhdyttiin ideoimaan. Tavoitteena oli kerätä talteen peruskoulun opettajien ajatuksia siitä, millaista materiaalia ja mistä sähköön ja energiaan liittyvästä aiheesta koetaan opetuksesta olevan puutetta.

Tilaisuutta emännöi STEKin Voimala-koulutuksiakin vetävä Merike Kesler (kuvassa) Helsingin Yliopistosta.

Kiitos kaikille mukana olleille hyvästä ideoista! Käymme ideanne huolella läpi.

Millainen on tulevaisuuden älykäs ja joustava sähköverkko – animaatio kertoo ydinkohdat

Sähkö on alkuvuodesta ollut yleisen kiinnostuksen kohteena, eikä vähiten pörssisähkön suurten hintavaihtelujen takia. Sähkön kysyntäjousto (tai kulutusjousto) – termillä viitataan siihen, miten korkea hinta säätelee kysyntää: hinnan noustessa kysyntä (ja kulutus) luonnollisesti pienenee, kun korkea hinta karsii markkinoilta ei aivan välttämätöntä sähkönkulutusta.

Tavallisella sähkönkäyttäjällä on kuitenkin rajalliset mahdollisuudet säädellä omaa sähkön kulutustaan: kodit täytyy pitää lämpiminä kylmälläkin. Tulevaisuuden älyä ja dataa edestakaisin liikuttelevan sähköverkon yksi ominaisuus voisikin olla sähkön kulutuksen tasaaminen niin, että kulutus sopeutetaan automaattisesti saatavilla olevaan tuotantoon. Tavalliselle sähkönkäyttäjäjälle muutokset sähkön saatavuudessa eivät välttämättä edes näkyisi.

STEKin tuorein animaatio Tulevaisuuden älykäs sähköverkko kertoo mahdollisuuksista, joita älyn lisääminen sähköverkkoon voi tuoda tullessaan.

Animaation tuotanto: Smile Audiovisual Oy