Hae sivustolta

Mitä etsit?

Ruotsinkieliset nuoret ratkovat parempaan maailmaan ja energiamurrokseen liittyviä kysymyksiä

Sähkölä

Uutiset

Teknatur 2022 – tapahtumasta. Kuva: Matti Rajala

TekNatur on Suomen ruotsinkielisille nuorille suunnattu kilpailu, joka herättelee peruskoulun 7.-9 luokkalaisten sekä lukiolaisten kiinnostusta tekniikkaan ja luonnontieteisiin. Vuoden 2024 läpileikkaava teema on ”Parempi maailma”, jota käsitellään muun muassa energiantuotannossa käynnissä olevan muutoksen, energiamurroksen, kautta.

TekNaturin finaalipäivä järjestetään tänä vuonna 19. huhtikuuta Arcada-ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Finaalipäivässä on kolme ikäryhmäkohtaista osiota. Seitsemäsluokkalaisille on TekNatur/Sjukamp, jossa luokka työskentelee yhdessä teemaan liittyvien kysymysten parissa ja harjoittelee samalla ongelmanratkaisua ja luovuutta. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaille tarjotaan TekNatur/Utmaning-kilpailu, jossa oppilaiden tehtävänä on keksiä ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin hackathonin hengessä. Lukiolaiset puolestaan osallistuvat TekNatur/Fysiktävling-kilpailuun, jossa palkintona on opintomatka CERNiin.

Kilpailulla pyritään välillisesti lisäämään lukion jälkeisien tekniikan ja luonnontieteiden alojen koulutusten hakijämääriä, jotta alalla olisi jatkossakin innostuneita ja osaavia asiantuntijoita.

Ohjelmassa inspiraatiota myös opetukseen

Finaalipäivän yhteydessä järjestetään opettajaseminaari S I C (Seminariet om Innovationer och ”C”reativitet i naturvetenskaper och teknik) ruotsinkielisille matematiikan ja luonnontieteiden aineenopettajille. S I C-seminaari tarjoaa opettajille ideoita opetukseen, inspiraatiota omien resurssiensa kehittämiseen sekä uutta tietoa teknologiasta ja tutkimuksesta.

”Parempi maailma” – teemasta ovat opettajaseminaarissa puhumassa muun muassa tekoälyä tutkiva apulaisprofessori Linda Mannila Helsingin yliopistosta, uusiin energiateknologioihin erikoistunut professori Peter Lund Aalto yliopistosta, energiateknologian vanhempi lehtori Kim Roos Arcadasta sekä MAOLin vuoden matemaattisten aineiden opettajaksi valitsema Nina Aspegren.

TekNaturin ja S I C-opettajaseminaarin järjestävät Arcada-ammattikorkeakoulu, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland ja Tekniska Föreningen i Finland yhteistyössä STEKin kanssa.