Hae sivustolta

Mitä etsit?

Standardointi sähköistyvän yhteiskunnan tukena

Päästöttömäksi sähköistyksen avulla pyrkivä yhteiskunta edellyttää hyvin monenlaista standardointia.  Suomen kansallinen standardointijärjestö SESKO on viime aikoina julkaissut kyberturvallisuusstandardeja teollisuudelle, sähköautojen latauksen suojalaitteisiin liittyviä standardeja sekä kotitalouspistokytkimien uusia standardeja. Laaja skaala kertoo hyvin siitä, miten monella tasolla standardointi on tarpeen.

SESKOn toiminta sähköistämisen standardoinnissa on perusta, joka varmistaa tuotteiden ja järjestelmien toimivuuden, turvallisuuden ja yhteensopivuuden. Standardoinnin merkitys tuotteiden, järjestelmien ja kokonaisten teknologioiden käyttöönotolle ja edelleen kehittämiselle korostuu energiantuotannon murrosvaiheessa, kun uusille tuotteille ja teknologioille sekä niiden soveltamisalalle on luotava yhteiset käytännöt. Standardointityö on pitkäjänteistä kansainvälistä työtä, ja sähköalan standardit myötävaikuttavatkin sekä suoraan että epäsuorasti YK:n kaikkiin 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen.  SESKO kutsuu alan asiantuntijoita eri aiheiden parissa painivien standardointityöryhmien työskentelyyn.

Puhtaan energian ytimessä

SESKOn vuosina 2022-2023 käynnissä ollut Puhdas Energia– kampanja aktivoi kotimaisia asiantuntijoita alan ajankohtaisiin standardointiryhmiin (muun muassa aurinkosähkö-, tuulivoimajärjestelmät, polttokennot sekä merienergia). Kampanjaa kohdennettiin teollisuuden toimijoiden ja TKI-asiantuntijoiden ohella erityisesti oppilaitoksiin.

Kampanja on myös hyvä esimerkki SESKOn standardointityön puhtaan, päästöttömän energiantuotannon käyttöönotolle.  Kampanjassa määriteltiin standardeja Suomessa voimakkaasti kasvaneen tuuli- ja aurinkoenergian sekä vihreän vedyn sovelluksiin.

Kampanja lähenee loppuaan, mutta Puhdas energia jatkaa ilmiönä SESKOn toiminnassa. Vuoden 2024 aikana on toteutettu useita tapahtumia, joissa puhdasta energiaa käsitellään monipuolisesti. Viimeisimpänä tapahtumana järjestettiin Puhdas energia kilpailutekijänä -aamiaistilaisuus, jonka tarkoituksena oli aktivoida keskustelua standardoinnin, teollisuuden ja poliittisten tarpeiden yhteensovittamisesta puhtaan energian tuotannon tukena ja kilpailutekijänä.

SESKOn kriittisen tärkeä toiminta on haluttu turvata STEKin jatkuvalla rahoituksella. Yhteisiä intressejä STEKin ja SESKOn välillä on löytynyt muitakin, etenkin kun muutaman vuoden ajan on jaettu yhteiset toimitilat Pitäjänmäellä. Jaetut toimitilat mahdollistavat iloisia juhlatilaisuuksia ja työhyvinvoinnin ylläpitoon säännöllistä keppijumppaa poikkijärjettöllisin voimin.

Nuoret sukupolvet yhteisenä intressinä

Molemmat organisaatiot ovat huolissaan alan tulevaisuuden työvoiman riittävyydestä ja osaamisesta. STEK on pyrkinyt alan yhteisellä Näkymätön voima -kampanjalla tavoittamaan yläasteikäisiä, koulutusvalintojaan miettiviä nuoria. SESKOn prioriteettina ovat jo opiskelevat, joille on tärkeää saada perustietämys standardeista, niiden käytöstä ja merkityksestä. SESKO-Akatemiasta löytyykin jo runsaasti perustietoa niin alaa opiskelevan kuin asiantuntijankin käyttöön. Opetusmateriaalit tulevat täydentymään syksyllä julkaistavalla sähköisellä alustalla.

SESKO tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisia mahdollisuuksia päästä osallistumaan kansainvälisiin työpajoihin, joissa on helppoa verkostoitua sähköalan nuorten ammattilaisten kanssa ja päästä oppimaan standardointia. Sekä SESKOn TKI-kilpailu että CEN & CENELEC:in Standards+Innovation Awards tuovat molemmat näkyvyyttä korkeakoulujen tutkimushankkeille sekä opinnäytetöille ja väitöskirjoille, ja nostavat esiin uuden sukupolven tieteentekijöitä ja innovaattoreitta.

SESKO ry on sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö. SESKOn asiantuntijaryhmien välityksellä suomalaiset teknologiaosaajat voivat osallistua standardien laadintaan, luoda uusia ratkaisuja sekä ennakoida tulevia käytäntöjä.

STEK <3 Heureka – yhteistyön juhlavuosi alkamassa

Timo Kekkonen ja Heurekan pääinnoittaja testaamassa Sähköä ilmassa – esitystä.

Tiedekeskus Heurekan ja STEKin yhteistyö täyttää ensi vuonna pyöreitä vuosia. Kymmenen vuoden aikana on saatu paljon aikaan, ja jotkin toiminnot ovatkin jo vakiintuneet itsestäänselviksi osasiksi vuodenkiertoa.

Tiedekeskus Heurekan tuntevat kaikki, Taloustutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta. Heureka on myös kestosuosikki luokkaretkien kohteena, ja tänä vuonna tehdyssä kyselyssä lisäksi vapaa-ajan kohde, jota kävijä suosittelisi kaikkien mieluiten.

Heurekaan tullaan läheltä ja kaukaa ja koko perheen voimin. Lapsia ja nuoria hyvin tavoittavana kumppanina Heureka on ollut STEKille arvokas partneri viemään tieteen ilosanomaa eteenpäin. Yhteistyö on ollut helppoa yhtenäisten tavoitteiden ja samanmielisten, intoa hehkuvien ihmisten takia. Tiedekeskuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen iloa ja innostaa uteliaisuuteen. Heureka tarjoaa kävijöille merkityksellisiä ja mieleenpainuvia elämyksiä, joiden kautta jokainen vierailija altistetaan rakastumaan tieteeseen. Nämä arvot ja tavoitteet myös STEKin on ollut helppo jakaa.

Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski kuvailee yhteistyösuhdetta keskustelevaksi ja vapaan ideoinnin kautta eteneväksi suunnitteluksi, jossa on vapausasteita myös ajankohtaiselle reagoinnille. Pitkässä suhteessa myös opitaan tuntemaan kumppania ja tavoitteita tarkemmin ja saadaan näin yhteistyöstäkin enemmän irti.

Koululaisille kokemuksia tieteestä

– Uskon, että kiinnostus luonnontieteen ihmeisiin voi herätä jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun lapsen mieli on avoin kokeilulle ja ihmettelylle eikä vielä ole ehtinyt muodostaa mielikuvitusta rajoittavia ennakko-oletuksia, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo.  – Kestävään energiatalouteen pohjautuva maailma tarvitsee jatkossa yhä enemmän ammattitaitoisia luonnontieteisiin ja tekniikkaan perehtyneitä toteuttajia, ja siksi on välttämätöntä mahdollistaa koululaisille kokemuksia tieteen äärellä.

Ja juuri tähän yhteistyöllä on pyritty. STEK tukee alakoululuokkien käyntejä tiedekeskus Heurekaan tiedekummiluokka-toiminnan kautta, johon bussikuljetuksen ja näyttelykäynnin ohella kuuluu Sähkölä-näyttelyn aihepiiriin tutustuttava työpaja. Viisikymmentä alakoululuokkaa Uudeltamaalta on vuosittain mukana STEKin tiedekummiluokka-ohjelmassa.

Sähkölä ja Pop-up Heureka – tiedeshowt kouluihin

Heurekan ja STEKin suurin yhteinen ponnistus on ollut Sähkölä-näyttelyn avaaminen vuonna 2017. Sähkölän näyttelykohteiden ideonnista poiki myös aihe kiertävään Pop-up Heureka tiede-esitykseen. Pop-up Heureka on matkustava tiedeshow, jonka toteutumiseen tarvitaan vain tila ja katsojat. Pop-up Heurekan avulla tiedeshow saadaan tuotua myös kouluihin, ja STEK onkin vuosittain mahdollistanut kiertueen valitun alueen alakouluissa. Pop-up Heureka -koulukiertue suuntaa joka vuosi eri puolelle Suomea ja koulu voi ilmoittautua mukaan hakumenettelyn avulla. Kiertueen toteutus on sitten silkkaa aikataulutusta, miten Heurekan innostaja saadaan kahden viikon aikana esiintymään mahdollisimman monella alakoululla.

Hyvä yhteistyö sai vastikään jatkokauden. Uusi puitesopimus vuosiksi 2024 -2027 takaa Tiedekeskus Heurekalle 150.000 euron vuosittaisen rahoituksen STEKiltä.