Hae sivustolta

Mitä etsit?

Standardointi sähköistyvän yhteiskunnan tukena

Uutiset

Yleinen

Päästöttömäksi sähköistyksen avulla pyrkivä yhteiskunta edellyttää hyvin monenlaista standardointia.  Suomen kansallinen standardointijärjestö SESKO on viime aikoina julkaissut kyberturvallisuusstandardeja teollisuudelle, sähköautojen latauksen suojalaitteisiin liittyviä standardeja sekä kotitalouspistokytkimien uusia standardeja. Laaja skaala kertoo hyvin siitä, miten monella tasolla standardointi on tarpeen.

SESKOn toiminta sähköistämisen standardoinnissa on perusta, joka varmistaa tuotteiden ja järjestelmien toimivuuden, turvallisuuden ja yhteensopivuuden. Standardoinnin merkitys tuotteiden, järjestelmien ja kokonaisten teknologioiden käyttöönotolle ja edelleen kehittämiselle korostuu energiantuotannon murrosvaiheessa, kun uusille tuotteille ja teknologioille sekä niiden soveltamisalalle on luotava yhteiset käytännöt. Standardointityö on pitkäjänteistä kansainvälistä työtä, ja sähköalan standardit myötävaikuttavatkin sekä suoraan että epäsuorasti YK:n kaikkiin 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen.  SESKO kutsuu alan asiantuntijoita eri aiheiden parissa painivien standardointityöryhmien työskentelyyn.

Puhtaan energian ytimessä

SESKOn vuosina 2022-2023 käynnissä ollut Puhdas Energia– kampanja aktivoi kotimaisia asiantuntijoita alan ajankohtaisiin standardointiryhmiin (muun muassa aurinkosähkö-, tuulivoimajärjestelmät, polttokennot sekä merienergia). Kampanjaa kohdennettiin teollisuuden toimijoiden ja TKI-asiantuntijoiden ohella erityisesti oppilaitoksiin.

Kampanja on myös hyvä esimerkki SESKOn standardointityön puhtaan, päästöttömän energiantuotannon käyttöönotolle.  Kampanjassa määriteltiin standardeja Suomessa voimakkaasti kasvaneen tuuli- ja aurinkoenergian sekä vihreän vedyn sovelluksiin.

Kampanja lähenee loppuaan, mutta Puhdas energia jatkaa ilmiönä SESKOn toiminnassa. Vuoden 2024 aikana on toteutettu useita tapahtumia, joissa puhdasta energiaa käsitellään monipuolisesti. Viimeisimpänä tapahtumana järjestettiin Puhdas energia kilpailutekijänä -aamiaistilaisuus, jonka tarkoituksena oli aktivoida keskustelua standardoinnin, teollisuuden ja poliittisten tarpeiden yhteensovittamisesta puhtaan energian tuotannon tukena ja kilpailutekijänä.

SESKOn kriittisen tärkeä toiminta on haluttu turvata STEKin jatkuvalla rahoituksella. Yhteisiä intressejä STEKin ja SESKOn välillä on löytynyt muitakin, etenkin kun muutaman vuoden ajan on jaettu yhteiset toimitilat Pitäjänmäellä. Jaetut toimitilat mahdollistavat iloisia juhlatilaisuuksia ja työhyvinvoinnin ylläpitoon säännöllistä keppijumppaa poikkijärjettöllisin voimin.

Nuoret sukupolvet yhteisenä intressinä

Molemmat organisaatiot ovat huolissaan alan tulevaisuuden työvoiman riittävyydestä ja osaamisesta. STEK on pyrkinyt alan yhteisellä Näkymätön voima -kampanjalla tavoittamaan yläasteikäisiä, koulutusvalintojaan miettiviä nuoria. SESKOn prioriteettina ovat jo opiskelevat, joille on tärkeää saada perustietämys standardeista, niiden käytöstä ja merkityksestä. SESKO-Akatemiasta löytyykin jo runsaasti perustietoa niin alaa opiskelevan kuin asiantuntijankin käyttöön. Opetusmateriaalit tulevat täydentymään syksyllä julkaistavalla sähköisellä alustalla.

SESKO tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisia mahdollisuuksia päästä osallistumaan kansainvälisiin työpajoihin, joissa on helppoa verkostoitua sähköalan nuorten ammattilaisten kanssa ja päästä oppimaan standardointia. Sekä SESKOn TKI-kilpailu että CEN & CENELEC:in Standards+Innovation Awards tuovat molemmat näkyvyyttä korkeakoulujen tutkimushankkeille sekä opinnäytetöille ja väitöskirjoille, ja nostavat esiin uuden sukupolven tieteentekijöitä ja innovaattoreitta.

SESKO ry on sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö. SESKOn asiantuntijaryhmien välityksellä suomalaiset teknologiaosaajat voivat osallistua standardien laadintaan, luoda uusia ratkaisuja sekä ennakoida tulevia käytäntöjä.