Hae sivustolta

Mitä etsit?

Opettajille tukea sähköenergian ilmiöpohjaiseen tutkimiseen

Sähkölä

Uutiset

STEK on jo muutaman vuoden ajan järjestänyt Voimala-oppimispaketin käyttöönottokoulutuksia eri puolilla Suomea. Koulutuksessa tutustutetaan peruskoulun opettajat, niin ala-asteen luokanopettajat kuin yläasteen aineopettajatkin, Voimalan käyttöön opetuksessa. Voimalan avulla voi hauskalla tavalla konkretisoida vaikkapa uusiutuvan energian tuotantoa, sähkön varastointia ja sähkön kulutusta. Käyttöönoton ohella koulutuksessa tarjotaan ideoita Voimalan hyödyntämiseen monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Kun opettaja käy koulutuksessa, saa koulu yhden luokan tarpeisiin riittävät Voimala-oppimispaketit käyttöönsä.

Alkuvuodesta Voimala-koulutus järjestettiin Vaasassa. Koulutusta koordinoivana yhteyshenkilönä toimi digipedagoginen kehittäjä Maiju Rintala

Vaasan perusopetuksessa toimivalle FuturEdun -välinelainaamolle oli jo muutama vuosi sitten toimitettu Voimala-oppimispaketit, mutta koulutusta ei vielä ollut saatu järjestettyä.   – Voimaloita oli mahdollista lainailla perusopetuksen välinelainaamosta jo aiemmin, mutta vasta tämä koulutus avasi silmiä sille, mitä kaikkea tällaisella välineellä voi tehdä. Voimala on oivallinen apu lähestyä haastavaa aihetta ja innosti opettajia, Maiju Rintala sanoo. – Tavoitteenamme on, että innostus leviäisi muihinkin paikallisiin peruskouluihin ja opettajat hyödyntäisivät lainaamoa jatkossa vielä aktiivisemmin, hän jatkaa.

Energiainnostusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluun

Vaasaan toimitetut Voimala-paketit ovat osa isompaa kokonaisuutta. Rintala on mukana kaksikielisessä Innostavaa energiaa kouluun –hankkeessa, joka sai valtion erityisavustusta ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen. Hanke tukee kasvatustavoitteita kehittämällä oppimisympäristöjä ja tuottamalla materiaaleja ja oppimiskokonaisuuksia opetuksen tueksi.

Hankkeen sijainti ei ole sattumaa. Vaasan kaupungin strategian yksi päätavoitteista liittyy hiilineutraaliuteen: kaupunki aikoo Suomen energiaviisaimmaksi ja energiatehokkaimmaksi kaupungiksi. Tavoitetta tuetaan toteuttamalla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti ulottuvaa energiakoulutuksen polkua, jossa opitaan hallitsemaan tulevaisuuden työelämätaitoja ja energiaosaamista.

Polun sisällöt tuodaan opetuksen osaksi ikätasolle sopivalla tavalla ja paikallista energiaklusteria hyödyntämällä. Esimerkiksi yläluokilla energiateemaa käsitellään tutustumalla energiantuotantoon Vaasan lähialueilla sekä vierailemalla paikallisissa yrityksissä. Hankkeen käytännön toiminta osuu hyvin yksiin STEK ry:n tavoitteiden kanssa. Altistamalla oppijat jo perusopetuksesta lähtien innostumaan energiasta, luodaan hyvä pohjaa sille, että sähkön ja energian pariin saataisiin uusia innokkaita tekijöitä tulevaisuudessakin.