Hae sivustolta

Mitä etsit?

Sähköautoillen – loppuraportti

Hankkeen tavoitteena oli helposti ymmärrettävän viestinnän keinoin alentaa sähköautoiluun siirtymisen kynnystä

Arjen älykäs sähköautoilu -hankkeen tavoitteeksi asetettiin syksyllä 2021 alentaa sähköautoiluun siirtymisen kynnystä ja poistaa siihen liittyviä virheellisiä käsityksiä ja ennakkoluuloja. Keinoiksi näihin tavoitteisiin pääsemiseksi asetettiin kansantajuisen kohderyhmälähtöisen aineiston laatiminen ja markkinointiviestintä.

Hanke on työskennellyt suunnitellusti kohti tavoitetta kolmen työpaketin muodossa: Sähköautoilu ja lataaminen arjessa, Sähköinen työsuhdeautoilu ja Latauspisteet taloyhtiöihin. Työpakettien sisältö on muodostunut suunnitellusti taustaselvityksistä, asiantuntijapaneeleista ja viestinnän valmistelusta sekä tulosten viestinnästä ja seurannasta. Hankkeen taustoittavassa kyselyssä taloyhtiöt, työsuhdeautoilun päättäjät ja kuluttajat kertoivat hakevansa tietoa sähköautoilusta ennen kaikkea verkosta, mistä johtuen hankkeessa päädyttiin luomaan oma verkkosivu Sähköautoillen.fi -tiedon levittämiseen.

Osaltaan hankkeen tuloksia on vielä liian varhaista arvioida, sillä viestinnän tuloksellisuus on havaittavissa vasta pitkällä aikavälillä. Hanke ja uusi sähköautoillen.fi -sivusto ovat kuitenkin jo hankkeen aikana ja sen julkaisemisen jälkeen näkyneet mm. useassa mediassa, kuten Kauppalehti, Moottori, Ilta-Sanomissa sekä hankkeen yli 30 osallistujaorganisaation omassa viestinnässä. Hankkeen viestintä jatkuu aktiivisesti myös tämän loppuraportin jättämisen jälkeen. Hankkeelle on suunniteltu jatkuvia viestinnän toimenpiteitä syksyn 2022 ajaksi.

Hankkeen asiantuntijaosuutta on johtanut sovitusti Korkia Consulting Oy. Viestinnästä vastaavana on toiminut Motiva Services Oy. Yhteensä hankkeen toteutukseen on osallistunut yli 30 organisaatiota.