Hae sivustolta

Mitä etsit?

Älyindikaattorin soveltuvuus suomalaiseen rakennustapaan (2022)

Diplomityö Tommi Penttilä: Älyindikaattorin soveltuvuus suomalaiseen rakennustapaan

Tommi Penttilä haastatteli diplomityössäänn suomalaisia talotekniikan ammattilaisia. Haastattelujen perusteella hän teki johtopäätöksiä nykyisen talotekniikan suunnittelutavan soveltuvuutta SRI-arvioinnille.

Työn johtopäätöksenä oli, että uusien rakennusten suunnittelukäytännöt mahdollistavat korkeiden SRI-pisteiden saavuttamisen arvionnin monella osa-alueella. Puutteita on erityisesti energian varastoinnissa ja energian käytön ohjaamisessa.