Hae sivustolta

Mitä etsit?

STEK ry:n rahoitus energiamurroksen vaikutuksia tutkivalle hankkeelle jatkuu

Uutisia monivuotisista hankkeista

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n suurin vuosittainen tuki kohdentuu energia- ja sähköalan korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen. Monivuotisia oppilaitoshankkeita on käynnissä LUT-yliopiston, Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteishanke sai 750 000€ rahoituksen vuosille 2023 – 2027. Monivuotinen yhteistyöhanke ”Sector Integration and Electric Decade” jatkaa ja syventää vuosina 2018-2022 toteutetun ”Tulevaisuuden kaupunkiympäristöjen energiaratkaisut” -hankkeen teemoja ja siinä aloitettuja toimintamalleja. Keskeisenä aihealueena hankeyhteistyössä ovat vihreän siirtymän ja energiamurroksen vaikutukset sähköenergiajärjestelmän ratkaisuihin ja sähkön käyttöön.

STEK haluaa monivuotisella rahoituksella edistää tulevaisuuden ratkaisujen edellyttämän osaamisen vahvistamista ja kehittämällä myös opetusta alasta tulee yhä kiinnostavampi vaihtoehto opintoalaansa pohtiville nuorille. – Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö on päättyvän hankkeen aikani tuottanut merkittäviä tuloksia, joita on voitu käyttää opetuksessa ja tutkimuksessa ja joita myös hankkeeseen osallistuvat ovat voineet toiminnassaan hyödyntää. Päättyvän hankkeen jatkoksi suunniteltu hakemus perustuu vahvoihin näyttöihin ja samalla se hyödyntää osallistujien näkemyksellisyyden tulevaisuuden haasteista ja niiden ratkaisemiseksi tarvittavasta tietopohjasta, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo.

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on edelleen kehittää sähköenergiaratkaisujen kokonaisuuteen liittyvää monialaista koulutusta ja osaamista sekä tieteellistä ja käytäntöön soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, tehdä yhteistoiminnallisesti aloitteita, ja toimia aktiivisina osapuolina alaan liittyvässä yhteiskunnallisessa asiantuntija- ja osallistumistyössä. Hanke osaltaan vahvistaa energia-alueen tutkimuksen ja opetuksen kehittämistä Tampereen korkeakouluyhteisössä.

Hankeyhteistyössä integraatio ilmenee monipuolisesti. Jo itse aihe, sähköistyvä energiajärjestelmä, ilmentää sektori-integraatiota lämmityksen, liikenteen ja teollisuuden prosessien sähköistyessä. Hankeosapuolet tiivistävät entisestään korkeakouluyhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä sekä myös 2.asteen koulutuksen kanssa. Energiamurros myös edellyttää energiajärjestelmän ja rakennetun ympäristön muutoksien keskinäisvaikutusten tunnistamista ja monialaisuuden vahvistamista tutkimushankkeiden kehittämisessä.

Vastuuhenkilöinä toimivat professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta ja yliopettaja Pirkko Harsia sekä lehtori Kari Kallioharju Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Kekkonen, timo.kekkonen(at)stek.fi, gsm 050 500 3214

lehtori Kari Kallioharju, TAMK, kari.kallioharju(at)tamk.fi

professori Pertti Järventausta, Tampereen yliopisto, pertti.jarventausta(at)tuni.fi

yliopettaja Pirkko Harsia, Tampereen yliopisto, pirkko.harsia(at)tuni.fi

Hankkeissa tapahtuu

Muut päivitykset hankkeesta