Hae sivustolta

Mitä etsit?

Rahoitushaku uudistuu

Uutiset

STEKin hankerahoitus uudistuu perusteellisesti vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on tehdä prosessista hakijalle helpompi selkiyttämällä rahoituksen kriteerejä, mahdollistamalla joustavampi hakuaikataulu ja rahoituspäätösten teko. Tavoitteenamme on yhtälailla palvella hakijoita paremmin kuin myös löytää uusia potentiaalisia tahoja hankerahoituksen piiriin ja verkostoomme.

Aina ensin yhteydenotto

Vuoden 2023 siirtymäprosessin aikana rahoituksen haku käynnistyy vain yhteydenotolla. STEK.fi:n sivulla ei enää voi jättää hakemusta ottamatta ensin yhteyttä. Toivon yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse. Vastaan kaikkiin viesteihin, ja arvioimme hakijan kanssa yhdessä hankkeen sopivuutta STEKin rahoitettavaksi ja sovimme jatkotoimenpiteistä.

Tavoitteena laajempi yhteistyö

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on saada uusia toimijoita erityisesti korkeakouluja muita oppilaitoksia verkostoomme ja myös rohkaista monivuotisia hankekumppaneitamme verkostoitumaan ja käymään dialogia laajempien yhteishankkeiden löytämiseksi. Kaikkien hankkeiden arvioinnissa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, miten hankkeiden tuloksien hyödyntämistä edistetään mm. viestinnän keinoin.

Ihan kaikki ei muutu

Jotkin perusperiaatteet säilyvät ennallaan. STEKin rahoitus suuntautuu jatkossakin yleishyödyllisiin hankkeisiin, jotka osuvat STEKin painopistealueisiin. Rahoituksen maksimimäärä tulee jatkossakin pääsääntöisesti olemaan korkeintaan 50 prosenttia koko hankkeen budjetista. Ja hankkeita arvioi edelleen STEKin jäsenyhdistysten edustajista koostuva asiantuntijatyöryhmä, joka tekee esityksen STEKin hallituksen hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kekkonen
Email: timo.kekkonen @ stek.fi
Gsm 050 500 3214