Hae sivustolta

Mitä etsit?

Pj. Janne Kerttula: STEKillä on tärkeä rooli energiamurroksen edistäjänä

Uutiset

– STEKillä on järjestönä nyt loistava mahdollisuus osaltaan vauhdittaa vihreää siirtymää, sillä energiamurros on noussut julkiseen keskusteluun ja mielenkiinnon kohteeksi, sanoo Energiateollisuus ry:n Verkot ja palvelut -yksikön johtaja Janne Kerttula.

Kerttula on toiminut jo viitisen vuotta STEK ry:n hallituksessa ja nyt toista vuotta sen puheenjohtajana. Hän kokee pitkät perinteet omaavan yhdistyksen antavan uutta näkökulmaa toimialaan. Sen kaikki jäsenet ovat yhdistyksiä tarjoten laajan kosketuspinnan eri toimijoiden suuntaan.

Hänellä itsellään on monipuolinen kokemus energia-alalta jo yli kolmenkymmenen vuoden ajalta. Silti STEK tarjoaa mielenkiintoisen verkostoitumisen mahdollisuuden ja vaikuttamisen paikan. Yhteiskunnan kiihtyvä sähköistyminen korostaa sen merkitystä entisestään.

Sähkö avaa tietä kestävään kehitykseen

– Energiamurros tarkoittaa minulle, että siirrymme pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Käytän kehityskulun kuvaamiseen mieluummin tätä termiä kuin vihreää siirtymää, joka laajempana käsitteenä voi sisältää tunnelatausta.

Kerttulan mukaan 1970-luvun öljykriisistä alkusysäyksensä saanutta energiamurrosta on edistetty jo viimeiset parikymmentä vuotta. Kotimaista energiantuotantoa on monipuolistettu ja samaan aikaan etsitty aktiivisesti keinoja hidastaa ilmastonmuutosta. Päätös irtautua Venäjältä tuodusta energiasta on kiihdyttänyt energiamurrosta entisestään.

– Energiamurroksen ytimessä on yhteiskunnan laajamittainen sähköistyminen, joka kattaa sen kaikki alueet kuten liikenteen, kiinteistöt ja teollisuuden. Paine nopeampaan etenemiseen kasvaa koko ajan ja kysymys kuuluukin, kuinka alan toimijat kykenevät vastaamaan siihen.

Kilpailukykyä ajankohtaisilla TKI-hankkeilla

– Suomessa on valtavasti energia-alaan liittyvää osaamista ja toimijoiden kenttä on laaja. Meillä on paljon valmiita toimivia ratkaisuja sekä maailmaluokan tutkimusta ja tuotekehitystä.

STEKillä on mahdollisuus ja resursseja tukea energiamurrosta edistäviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Tarve löytää nopeasti uusia ratkaisuja ovat tehneet niiden tutkimuskysymyksistä aiempaakin selkeämpiä ja ajankohtaisempia. Nyt hankkeiden tuloksilta odotetaan konkretiaa, jotta niitä päästään soveltamaan mahdollisimman nopeasti.

Tässä tilanteessa STEKillä elinkeinoelämän järjestöjä edustavana yhdistyksenä on tärkeä rooli. Se mahdollistaa hankkeita, joista saadaan nopeasti oikeaan suuntaan vieviä tuloksia. Kun hankkeita tekijöineen ja tuloksineen tuodaan entistä enemmän esille, kasvaa yleinen yhteisymmärrys ja toiminta energiamurroksen edistämiseksi.

Innostusta alan työmahdollisuuksia kohtaan

Kerttula toteaa, että STEKin ydintehtäviin kuuluva kiinnostuksen herättäminen sähköalaa kohtaan sekä tuki opetukselle ja sen kehittämiselle ovat erittäin tärkeitä. Samoin nähdään asia Energiateollisuus ry:ssä, jota hän hallituksessa edustaa.

– Kannamme yhteistä huolta uuden osaamisen kehittämiseksi ja työntekijöiden löytämiseksi. Näitä molempia tarvitaan energiamurroksen toteuttamisessa.

Hän korostaa, että alalle tarvitaan uusia tekijöitä kaikille tasoille toteuttavista ammattilaisista aina huippuosaajiin asti. Nuorten ammatinvalintaan tulee vaikuttaa jo varhain erottumalla innostavasti kaikesta siitä informaatiosta, jota heihin kohdistetaan.

STEK tekee sähköä tutuksi lapsille jo esikouluasteelta alkaen sekä rahoittaa korkeakouluopetuksen kehittämistä. Työ lasten ja nuorten parissa saa tämän päivän todellisuudesta laajempaa kaikupohjaa kuin ehkä koskaan aikaisemmin.

– Innostamisessa alalle on huomioitava nuorten odotukset työelämältä. Pitkän ja kapean leivän sijaan työn sisältö ja sen suuri merkitys on noussut arvoonsa. Etumme on, että tarjoamme oikeasti mahdollisuuden ratkoa maailman isoimpia haasteita yhdessä toisten ammattilaisten kanssa.