Hae sivustolta

Mitä etsit?

Kevään positiivisia rahoituspäätöksiä

Yleinen

Kesäkuun hallituksen kokouksessa tehtiin rahoituspäätöksiä seuraavien hankkeiden hyväksi:

Käsi irti termostaatista – ennakoitavuutta, varmuutta ja käyttäjälle helppoa kulutusjoustoa

Motiva Services Oy:n hankkeessa tuotetaan neutraalia neuvonta-, viestintä- ja markkinointiaineistoa kuluttajille ja pk-sektorin sähköurakointiliikkeille kulutusjoustoratkaisuista. Motiva hyödyntää hankkeessa aiemmin tuotettua tausta-aineistoa.

Kiinteistötason saarekekäyttöratkaisut

Tampereen yliopiston (TAU) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) tutkimusryhmät ovat saaneet rahoitusta tutkimukselle, joka jatkaa aiempaa Sähkönjakeluverkon saarekeratkaisut -tutkimusta. Sen yhteydessä nousi esiin tarve tarkastella myös jakeluverkkoon liittyvien asiakkaiden kiinteistöverkkojen saarekekäyttökyvykkyyttä ja niiden turvallista ja luotettavaa toimintaa. Tutkimus luo samalla perustaa laajemmalle yhteistyölle kiinteistötoimialan kanssa.

Aurinkopaneelien lumikuormankestävyys

Turun ammattikorkeakoulun projektissa testataan markkinoilla olevien aurinkopaneelien lumikuormankestävyyttä Suomen olosuhteissa. Uudet isot paneelikoot, matalat alumiinikarmit ja ohentuvat lasipaksuudet aiheuttavat huolta. Paneelien suunniteltu käyttöikä on yli 30 vuotta, mutta jos se ei lumikuormasta aiheutuvien vaurioiden takia toteudu, investointien kannattavuus katoaa. Lisäksi lumikuormavauriot ovat myös potentiaalinen turvallisuusriski. Projekti selvittää, mitkä aurinkopaneelien mekaaniset ominaisuudet ovat kriittisiä pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

STEKin rahoitushaku on jatkuva, mutta päätösten aikatauluihin vaikuttavat kokousten ajoitus. Rahoitushakemukset arvioi jäsenyhdistystemme edustajista koostuva asiantuntijatyöryhmä, joka kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Päätöksen rahoituksesta tekee STEKin hallitus työryhmän esitykseen perustuen.

STEKin rahoituspäätökset on listattu Myönnetyt rahoituspäätökset -osiossa julkaisujärjestyksessä.