Uusien akkutyyppien määrän kasvu eri tuotteissa on kova haaste akkujen turvalliselle käytölle ja kierrätykselle – kehittämistyöllä alkaa olla jo kiire

STEK rahoitti yhdessä kumppaniensa (Teknologiateollisuus ry, SER-tuottajayhteisö ry, Recser Oy, Suomen Autokierrätys Oy, Akkukierrätys Pb Oy ja Teknisen Kaupan Liitto ry) kanssa Gaia Consulting Oy:n vetämää Akkuteknologiat-hanketta, joka päättyi maaliskuussa 2017. Hanke vauhdittaa uusien akkuteknologioitten sovelluskehitystä sekä turvallista käyttöä ja kierrätystä.

Hankkeen motiivina oli akkuteknologioitten nopea kehitys sekä uudenlaisten akkujen ja niitä hyödyntävien sovellusten määrän nopea kasvu. Uudentyyppisille akuille ei ole vielä – sähköautojen ajovoima-akkuja lukuun ottamatta – kierrätysjärjestelmää, jolla varmistettaisiin akkujen turvallinen käytöstä poistaminen. Esimerkki uudentyyppisistä akuista on isot, teollisuusakuiksi luokiteltavat litiumioniakut, joita käytetään sähköautojen ja teollisuuden sovellusten lisäksi esim. sähköpolkupyörissä ja tasapainoskoottereissa.

Hankkeessa analysoitiin uusia akkuteknologioita ja niiden ominaisuuksia, sovelluskohteita, käyttömäärän kehittymistä, lainsäädäntöä ja kierrätysnäkökohtia. Käyttömäärän kasvu kiihtyi loppuvuonna 2016 odotettua nopeammin, joten tarve uudentyyppisten teollisuusakkujen kierrätysjärjestelmälle oli huomattavasti alun perin arvioitua akuutimpaa. Hankkeessa oli tarkoitus käynnistää sekä tuote- että kierrätysjärjestelmäkehitystä tukeva akkuteknologiaverkosto. Alustavasta suuresta kiinnostuksesta huolimatta yritykset nostivat kierrätysjärjestelmän ylösajon akkuteknologiaverkostoa korkeammalle prioriteetille. Tämän kierrätysjärjestelmän pilotoinnin suunnittelu onkin nyt jo käynnissä, ja kehitystyötä tekevät tässä hankkeessa mukana olleet kumppanuusverkoston ydintoimijat.

Tämä STEKin rahoituksella pääosin toteutettu hanke ja siihen liittyneet käytännön toimenpiteet – esim. kumppanuusverkoston perustaminen ja hankkeen aktiivinen yrityskontaktointi – olivat merkittäviä tekijöitä sille, että kierrätysjärjestelmän suunnittelu saatiin käynnistettyä yhteistyössä. Hanke-tuotti myös laajan raportin akkuteknologioista ja niihin liittyvistä näkökohdista kumppanuusverkoston käyttöön, mikä osaltaan lisää tietoa akkuteknologioista sekä niiden soveltamisesta, käytöstä ja kierrätyksestä sekä lainsäädännön, turvallisuuden ja kierrätyksen näkökohdista.

Hankkeen toimenpidesuosituksina todettiin mm. seuraavaa:
– Meneillään olevan kierrätysjärjestelmän pilotoinnin suunnittelun ohella tulisi tehdä erillinen akkujen kierrätyksen turvallisuusselvitys
– Turvallisuusselvityksen perusteella tulisi tehdä li-akkuihin liittyvät kuluttaja- ja teollisuuspuolen ohjeistukset
– Tuottajat sekä viranomaiset ja olennaiset sidosryhmät tulisi sitouttaa järjestelmän kehittämiseen.

Hankkeesta saa lisätietoja Gaia Consulting Oy:n Antti Pitkämäeltä (antti.pitkamaki(a)gaia.fi, 044 973 8086). Hankkeessa tuotettuja teknologiaraportteja voi tiedustella kumppanuusverkoston jäseniltä:

  •         Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ry, Timo Kekkonen (timo.kekkonen(a)stek.fi, (09) 6963 690)
  •         SER-tuottajayhteisö ry SERTY: Arto Puumalainen (arto.puumalainen(a)serty.fi, 050 438 2635)
  •         Recser Oy, Liisa-Marie Santakoski (liisa-marie(a)recser.fi, 010 249 1704)
  •         Teknologiateollisuus ry, Peter Malmström (peter.malmstrom(a)teknologiateollisuus.fi, 040 021 7250)
  •         Suomen Autokierrätys Oy, Arto Silvennoinen (arto.silvennoinen(a)autokierratys.fi, 0207 928 852)
  •         Akkukierrätys Pb Oy, Lauri Nylander (lauri.nylander(a)akkukierratyspb.fi, 040 733 3643)
  •         Teknisen Kaupan Liitto ry, Heikki Ojanperä (heikki.ojanpera(a)tekninen.fi, 0500 506 691)