Pelastusalalle oma verkkomateriaali sähköverkkojen lähellä työskentelystä.

STEKin rahoituksella toteutettiin pelastusalan tarpeisiin suunnattu koulutusmateriaali turvallisesta työskentelystä sähköverkkojen läheisyydessä. Koulutusmateriaali on kokonaan sähköisessä muodossa, ja sisältää videomateriaalia ja verkkokoulutusympäristössä julkaistuja kysymyssarjoja, joiden tavoitteena on tukea oppimista.

Kysymyssarjojen tehtävänä ei ole toimia osaamisen varmistajana, vaan tukea oppimista. Osaamisen varmistaminen toteutuu edelleenkin parhaiten alan peruskoulutukseen jo nykyisin liittyvillä menettelyillä.

Koulutusmateriaalituotannon ohella hankkeessa selkiytettiin pelastus- ja sähkönjakelu alan yhteisiä termejä ja sovittiin pelastustoimialan turvallisuusetäisyyksistä.

Verkkokurssi on kaikille avoin, kirjautuminen sivustolle ei vaadi rekisteröitymistä tai tunnistautumista.

Verkkokurssi löytyy osoitteesta: www.headpower.fi/pelastus

Projektin koordinaattorina toimi Headpower Oy ja merkittävimpänä rahoittajana STEK. Hankkeessa oli mukana laaja joukko toimijoita:

  • Pelastusopisto
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
  • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
  • Suomen pelastusalan keskusjärjestö
  • Suomen palopäällystöliitto
  • Fingrid Oyj
  • Helen Sähköverkko Oy
  • Nurmijärven Sähköverkko Oy
  • Caruna Oy
  • Elenia Oy

Katso myös

> Sähkö ja kaasu kuljettaa – hybridi, sähkö- ja kaasuautojen turvallisuusperusteita pelastusalalle
STEKin rahoittama Vesa Linja-ahon materiaali