Energia-, sähkö- ja talotekniikka-alalle asiantuntijatehtäviin valmistuvilta insinööreiltä edellytetään hyvää energiankäytön kokonaisnäkemystä. Tähän tavoitteeseen pyritään Harkka-hankkeella, jossa tutkitaan kotitalouksien sähkönkäyttöä ja kerätään samalla tietokantaa energiankäytöstä eri puolilla Suomea.

Jo pari sataa ammattikorkeakouluopiskelijaa on toteuttanut Harkka-hankkeen harjoitustyön osana energia- ja talotekniikka-alan opintoja ja sen ohessa selvittäneet energiankäyttöä aidossa ympäristössä, tutustuneet energian hinnoitteluun ja kustannuksiin erilaisissa kotitalouksissa sekä oppineet tekemään havaintoja kiinteistön teknisistä järjestelmistä ja laitteista.

Älykkäät energiaratkaisut ja -palvelut, kotiautomaation lisääntyminen sekä kotitalouksien kytkeytyminen entistä tiiviimmin osaksi energiajärjestelmää kysyntäjouston ja pientuotannon myötä lisäävät kotitalouksien energianhallintaan perehtyneiden osaajien tarvetta.

– Tällaista käytännön osaamista ja kokonaisnäkemystä kotitalouksien sähkönkäytöstä tarvitaan entistä enemmän jo lähitulevaisuudessa. Harjoitustyössä opiskelijat pääsevät testaamaan osaamistaan ja näkemään millaista osaamista työelämässä tarvitaan, toteaa yliopettaja Pirkko Harsia Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Harsia on ollut mukana kehittämässä Harkka-hankkeen harjoitustyötä. Hänen mukaansa laaja kysely- ja havainnointitehtävä parantaa opiskelijan valmiuksia tarkastella kodin kokonaisenergiankulutusta, hakea tietoa laitteiden ja järjestelmien ominaisuuksista sekä asukkaiden tavoista käyttää niitä.

Kerätty data hyötykäyttöön

Kotitaloudet ovat jo lähitulevaisuudessa aiempaa tiiviimmin osa hallittua, mutta melkoisen monimutkaista energiajärjestelmää. Kuluttajat ostavat uudentyyppisiä sähkötuotteita, osa kotitalouksista myös tuottaa itse ainakin osan kuluttamastaan sähköstä. Älykkäät kiinteistöjärjestelmät ja laitteet optimoivat kulutusta samalla kun huolehtivat siitä, että asuminen on turvallista, terveellistä ja samalla energiatehokasta.

Energiamurros vaikuttaa kotitalouksien tapaan käyttää sähköä ja sähkön hintavaihteluiden myötä etenkin suurikulutuksiset kotitaloudet kaipaavat asiantuntijapalveluja kulutuksen siirtämiseen edullisemman sähkön ajankohtaan. Taloautomaatioratkaisut ja digitaaliset palvelut tulevat vahvasti myös kotitaloussektorille, ja niiden yleistyminen edellyttää uudenlaista osaamista ja asiakasymmärrystä.

Tutkimuksessa kerätään tietoa kotien laitekannasta ja energiankäytöstä, mutta yksittäisten kohteiden ja asukkaiden tiedot käsitellään anonyymisti. Tilastokeskus tulee hyödyntämään aineistoa Pientalojen energiankäyttöhankkeen taustamateriaalina. Harkka-hankkeeseen ovat osallistuneet ammattikorkeakoulut Tampereelta, Jyväskylästä, Turusta, Oulusta ja Porista.

Harkka on käynnistynyt Motivan, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n, Sähkötutkimuspoolin, Helenin ja ammattikorkeakoulujen yhteisenä hankkeena, ja se jatkuu toistaiseksi kesäkuuhun 2018 saakka.