Aalto-yliopistonLappeenrannan teknillisen yliopiston ja STEKin projektin tavoitteena on edistää aurinkosähkön hyödyntämistä taloyhtiöissä ja kehittää asukkaiden yhteistuotantoon sopivia malleja käytännön kokeilujen avulla.

Taloyhtiökokeilu toteutetaan 1/2017-11/2019 välisenä aikana. Kokeilun tuloksena tuotetaan taloyhtiöiden aurinkosähkön kytkentä- ja hyödyntämismalleista tietopaketti, jossa on kattavasti käyttäjälähtöisesti syntynyttä tietoa taloyhtiöiden asukkaiden mahdollisuuksista ja haasteista hyödyntää aurinkosähköä. Mittaroinnin ja siirtohintojen vaikutus taloudelliseen kannattavuuteen on keskeinen tutkimuskohde.

Hankkeessa tuotetaan konkreettisten kokeilu- ja pilottikohteiden toteutuksen pohjalta avointa ja ymmärrettävää tietoa aurinkoenergian hyödyntämisestä taloyhtiöiden asukkaille sekä heidän sidosryhmilleen, joita ovat mm. isännöitsijät, huoltoyhtiöt, kiinteistönomistajat, lähienergiayritykset, vakuutusyhtiöt, rakennus- ja korjausrakentamisyhtiöt, kuntien energianeuvojat sekä viranomaiset.

Tavoitteena on, että hankkeen pohjalta syntyy kansallisesti skaalautuva, monistettava ja taloudellisesti kannattava malli taloyhtiöiden asukkaiden aurinkosähkön tuotantoon. Taloyhtiöissä asuu Suomessa yli 2 miljoonaa asukasta.

Taloyhtiökokeilu on jatkumoa Tekes-rahoitteiselle FinSolar.net -hankkelle, joka oli käynnissä 2014-2016.

Seuraa Finsolar-hanketta myös hankkeen FB-keskusteluryhmässä.