STEKin painopistealueet

Missio

STEK edistää sähkön käytön turvallisuutta ja luotettavuutta, sähköisiä energiatehokkuusratkaisuja sekä älykästä sähkön käyttöä keräämällä, tuottamalla ja jakamalla tietoa.

Painopistealueet:

Sähkön turvallinen ja luotettava käyttö

  • Sähköenergia (sähköiskut, sähköpalot)
  • Sähkön puuttuminen (luonnonilmiöt)
  • Vakavat toimintahäiriöt (tahalliset häiriöt, järjestelmä- ja /tai laiteviat)

Sähköisten järjestelmien energiatehokkuus

  • Sähkönkulutuksen tehostaminen (valaistus, sähkölaitteet, asenteet ja käyttö, älykkäät sähköjärjestelmät)
  • Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen (asenteet ja käyttö, älykkäät sähköjärjestelmät, uudet teknologiat, sähköinen liikenne)
  • Päästötön energiantuotanto

Älykäs sähkön käyttö

  • Älyteknologian hyödyntäminen sähköntuotannossa ja kulutuksessa (älykäs talotekniikka, älykäs sähköverkko ja sen sovellukset)