Hankerahoitus

STEK rahoittaa sähköalan yleishyödyllisiä hankkeita. Hakuajat umpeutuvat kahdesti vuodessa, 15.3. ja 15.9.
Päätöksen rahoitettavista hankkeista tekee STEKin hallitus asiantuntijatyöryhmän esitykseen perustuen. Yleensä päätökset rahoituksesta saadaan tehtyä reilun kuukauden sisällä haun umpeutumisesta. Ilmoitamme päätöksesta kaikille hakijoille.

Millaisia hankkeita STEK rahoittaa?

Pääsääntönä rahoitusta myönnettäessä on, että hankkeiden tulee edistää STEKin painopistealueita ja tuottaa yleisesti alalla hyödynnettävissä olevaa tietoa tai materiaalia.

Ole aina yhteydessä jo ennen hakemuksen jättämistä!

Kysy lisää rahoituksesta!

Aktiivinen rooli rahoituksessa

STEKin toiminnan laajentuessa on myös STEKin rooli rahoittajana muuttunut aktiivisemmaksi. Voimme käyttää hankerahoitusta tilaajan ominaisuudessa jäsenillemme tärkeisiin aihepiireihin. Panostamme mielellämme isompiin tai monivuotisiin kokonaisuuksiin, jos ne tukevat hyvin painopistealueitamme ja tavoitteitamme. Kannattaa olla yhteydessä varsinaisten hakujen ulkopuolellakin, mikäli haluat keskustella vasta suunnitteilla olevasta hankkeesta tai varmistaa että hankkeesi on tavoitteidemme mukainen.