STEK

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on  yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on tuottaa, kerätä ja jakaa tietoa sähkön turvallisesta ja luotettavasta käytöstä, energiatehokkaista sähköistysratkaisuista sekä älykkäästä sähkön käytöstä.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu valtakunnallisesti toimivista yhdistyksistä, jotka edustavat sähkö- ja elektroniikka-alalla toimivia liikeyrityksiä ja ammattiryhmiä.

Rahoittaa alan hankkeita
Rahoitushaku 2 kertaa vuodessa sekä suuremmissa hankkeissa liukuvasti.

Mahdollistaa
LUT:n Smart Grid -professuurin
SESKOn standardointitoimintaa

Mukana 
Hyvinvointia sähköllä – visio 2030
Yrityskylä – kuudesluokkalaisten oppimisympäristö
Löydä sähkömies -palvelu

Katso myös

> Hankerahoitus