Jo reilu kolmasosa Suomessa myydyistä uusista ja käytettyinä maahantuoduista henkilöautoista on sähkökäyttöisiä: täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja. Liikenteen sähköistyminen näkyy myös lataustuotemarkkinoilla, myytäväksi ilmestyy jatkuvasti lisää latausjohtoja ja latausasemia. Kuluttajan kannattaa olla tarkkana: määräystenvastainen latausjohto tai latausasema voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

Sähköinsinöörit – SIL ry:n ja Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n järjestämässä Sähköautot ja turvallisuus -seminaarissa 30.3.2021 Helsingin Pitäjänmäellä käsiteltiin sähköautoihin ja niiden lataamiseen liittyviä riskejä monipuolisen asiantuntijajoukon voimin.

Tilaisuutta varten testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyritys SGS Fimko teki Sähköinsinöörien verkosta ostamille lataustuotteille tuotestandardien mukaisia osatestejä pistokoeluontoisesti. ”Tilasin suomalaisista verkkokaupoista yhden kiinteästi asennettavan latausaseman ja yhden tavalliseen pistorasiaan kytkettävän latausjohdon, sekä ulkomailta yhden tavalliseen pistorasiaan kytkettävän latausjohdon”, kertoo Sähköinsinöörit SIL ry:n puheenjohtaja Vesa Linja-aho. ”Valinnat tehtiin riskiperusteisesti, eli käytännössä tuotteen hinnan ja yleisen olemuksen perusteella”, jatkaa Linja-aho.

Kaikista puuttui tasasähkövikavirran tunnistin

Molemmista tavalliseen pistorasiaan tarkoitetusta latausjohdoista puuttui 6 milliampeerin tasavikavirran tunnistin, vaikka tuotestandardi sitä niiltä edellyttää. Tasavikavirran tunnistin puuttui myös kiinteästi asennettavasta latausasemasta.

”Räikein puute oli se, että kiinteästi asennettavan latausaseman mukana ei toimitettu minkäänlaista asennusohjetta, ei myöskään käyttöohjetta tai muita lakisääteisiä asiakirjoja”, kertoo SGS Fimkon:n Account Manager Heli Luotola. ”Mukana oli vain QR-koodi, joka vei yksinkertaiseen englanninkieliseen ohjeeseen, josta puuttuivat oleelliset tekniset tiedot kokonaan.”

Sähköturvallisuuslaki vaatii, että sähkölaitteen turvallisuustietojen, ohjeiden sekä sähkölaitteen mukana olevien asiakirjojen tulee olla suomen ja ruotsin kielellä. Niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia. ”Tämä vaatimus on kirjattu lakitasolle, ja se on ehdoton”, Vesa Linja-aho korostaa. ”Esimerkiksi tieto tasavikavirran tunnistimen olemassaolosta on tärkeää, jotta sähköurakoitsija tietää, tuleeko tuote suojata tasavikavirroilta asennuksen puolella”, Linja-aho jatkaa.

Käyttö- ja asennusohjeet puuttuivat kiinteästä latausasemasta, mutta niin verkkokaupan sivuilla kuin tuotteen arvokilvessäkin oli maininta tuotteessa olevasta 6 mA tasavikavirran tunnistimesta. Testeissä sitä ei kuitenkaan löytynyt.

Valvontavastuu Tukesilla

”Olen toimittanut tiedot näistä epäilyttävistä tuotteista Tukesille, joka on valvova viranomainen sähkötuotteiden osalta”, Linja-aho kertoo. 1990-luvun alussa Suomessa luovuttiin sähkölaitteiden ennakkotarkastuksesta, ja valvontaa suoritetaan markkinoilla jälkikäteen. ”Ensimmäinen epäilyttävä tuote jonka olin tilaamassa tapahtumaan, vedettiin takaisin jo ennen kuin ehdin noutaa paketin postista, koska siitä oli juuri aloitettu Tukes-tutkinta”, Linja-aho kertoo. Tämä kyseinen latausasema löytyy nyt Tukesin markkinavalvontarekisterin sivuilta ja on määrätty poistettavaksi markkinoilta sähköiskuvaaran takia.

Vinkit turvalliseen lataamiseen

  1. Turvallisin ja usein myös kätevin tapa ladata sähköauto on käyttää siihen tarkoitukseen suunniteltua, kiinteästi asennettua latausasemaa.
  2. Kiinteän latausaseman saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Tarkista, että urakoitsija löytyy Tukesin toiminnanharjoittajarekisteristä ja pyydä asentajalta kopio käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta.
  3. Älä lataa huonokuntoisesta pistorasiasta. Etenkin puuseinään kiinnitetty huonokuntoinen pistorasia on paloturvallisuusriski. Suosi hyvämaineisten valmistajien tuotemerkkejä – uuden auton mukana tuleva latausjohto on yleensä sellainen.
  4. Monilla vakuutusyhtiöillä on vakuutusehdoissa vaatimus kiinteistön sähköverkon soveltuvuuden tarkistamisesta ennen sähköautojen lataamista. Tutustu vakuutusyhtiösi ehtoihin ja suojeluohjeisiin.

Lisää tietoa turvallisesta lataamisesta löytyy Tukesin ja STEKin verkkosivuilta.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Vesa Linja-aho
Sähköinsinöörit – SIL ry
GSM: 0402208644
email: linjaaho_@_gmail.com

Account Manager
Heli Luotola
SGS Fimko Oy
GSM: 0407737470
Heli.Luotola_@_sgs.com

 

 

Linkit:

Sähköautot ja turvallisuus -seminaarin esitysmateriaalit ja -tallenteet

Esimerkki viranomaisen markkinavalvontatoimenpiteiden kohteeksi joutuneesta latausasemasta

Tukesin toiminnanharjoittajarekisteri, josta voi tarkistaa sähköliikkeen urakointioikeudet

Tukesin verkkosivu turvallisesta sähköauton lataamisesta

STEKin verkkosivu sähköautoista ja niiden lataamisesta

STEKin verkkosivu sähköautoista taloyhtiössä