Energiamaailma-hanke tutustuttaa nuoria kestäviin energiaratkaisuihin sekä energia-alaan kestävän tulevaisuuden rakentajana. Hanke kartoitti myös alan TET-, harjoittelu– ja työmahdollisuuksia. Vuoden 2019 alussa käynnistyneessä hankkeessa Energiateollisuus ry kehitti yhdessä Nuorten Akatemian kanssa materiaalipaketin energiasta ja sähköstä paikkaamaan yläkoulujen oppimateriaaleissa olevaa aukkoa.
Kokonaisuuteen kuuluu oppimateriaalina toimivat energiamaailma.fi -sivuston sisällöt,TET-harjoittelumalli, digitaalinen oppimispeli sekä tuntisuunnitelma työpajoja varten. Tavoitteena on saada nuoret ajattelemaan energian, sähkön ja lämmön, merkitystä yhteiskunnassa, sen yhteyttä ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä tarjota heille välineitä toimia itse ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Energiamaalilman oppimateriaalien avulla työelämäharjoittelua läpikäyvä nuori pääsee samalla pohtimaan näkemyksiään ja mielipiteitään energiasta ja sähköstä.

Opettajat voivat tilata Energiamaailma-digipelin käyttöönsä Nuorten Akatemian sivuilta.

Hanke käynnistettiin idealaboratorioilla, joissa yläaste-ikäisiltä nuorilta ja LUMA-opettajilta kerättiin kehittämisideoita ja ehdotuksia. Laboratorioiden tuloksia hyödynnettiin TET-harjoittelumallin, Energiamaailma-digipelin ja muiden työpajamateriaalien suunnittelussa.Työpajojen sisältönä toimii digipeli, tuntisuunnitelma ja työpajan käsikirjoitus, Ne kestävät n. 60-90 minuuttia ja niissä käsitellään yhdessä sovittuja teemoja osallistavasti pelin kautta. Pelin sisään on rakennettu erilaisia menetelmiä, kuten ryhmätyöt, pienryhmäkeskustelut, arvojanat, tarinakortit, tietovisat, tiedon etsintä ja sisällön tuottaminen itse, valokuvaus tai videon kuvaaminen.Työpajojen vetäjiksi rekrytoitiin aiheesta kiinnostuneita työpajaohjaajia, jotka koulutettiin materiaalien pohjalta toteuttamaan työpajoja. Työpajalogistiikan järjesti Nuorten Akatemia.
TET-harjoittelumallin materiaalit, digipeli sekä muut työpajamateriaalit ovat ladattavissa Nuorten Akatemian nettisivuilla.