Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin voi nyt hakea energia-avustusta ARAsta. Avustusta voi saada energiaremontin suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä korjauskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

Aikavälillä 1.1.-30.6.2020 syntyneisiin remonttikustannuksiin voi saada avustusta, vaikka avustushakemusta ei olisi jätetty ARAan ennen töiden aloittamista. Hakemus liiteasiakirjoineen täytyy tällöin toimittaa ARAan viimeistään 30.6.2020.

1.7.2020 ja sen jälkeen jätettyjen hakemusten mukaiset työt voidaan aloittaa vasta, kun hakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

Suunnitelmat valmiiksi

Energia-avustushakemukseen tarvitaan monenlaista tietoa liitteeksi: muun muassa ammattilaisen laatimia dokumentteja. Ensimmäinen askel onkin ottaa yhteyttä asiantuntijaan jo ennen avustuksen hakemista. Voit olla suoraan yhteydessä talotekniikka- tai rakennesuunnittelijaan, alueelliseen energianeuvojaan (https://energiavirasto.fi/energianeuvonta) tai Motivaan (motiva.fi). ARAssa ei ole korjausneuvontaa.

Teetä kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet ennen hakemuksen lähettämistä. Näitä ovat:

  • Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta (energiaselvitys).
  • Laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun.
  • Asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan.
  • Rakennuslupa, jos haettu.
  • Hakemiseen tarvittavat lomakkeet löytyvät ARAn verkkosivuilta. Sähköinen hakupalvelu avautuu myöhemmin alkuvuodesta, mutta avustushakemuksen voi lähettää myös paperisena.

Yksittäisen kotitalouden on myös hyvä muistaa verottajan ohjeistus siitä, että avustettavaan hankkeeseen ei voi saada kotitalousvähennystä.

Avustus maksetaan kun paraneminen on todennettu

On tärkeää muistaa, että avustus maksetaan jälkikäteen, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu korjausten jälkeen laadittavalla uudella energiatodistuksella ja annettu selvitys toteutuneista kustannuksista. Avustuksen maksua haetaan maksatushakemuksella.

Jos energiatehokkuus ei parane suunnitelmien mukaisesti tai sitä ei ole energiatodistuksella osoitettu, ARA ei voi maksaa avustusta vaikka se olisi alun perin myönnetty.

Tehokannuste

Vuoden 2020 alusta alkaen sähköautojen latausinfra-avustuksessa on käytössä tehokannuste. Jos vähintään puolella avustuksella toteutettavista latauspisteistä voi ladata 11 kW teholla, saa koko hankkeelle avustusta 50 % toteutuneista kustannuksista. Avustuksen euromääräinen katto on edelleen 90 000 € sisältäen arvonlisäveron. Järjestelmässä saa olla käytössä dynaaminen latauskuorman hallinta.

Tutustu laajempiin energia-avustusten hakuohjeisiin ARAn verkkosivuilla: www.ara.fi/energia-avustus

Energia-avustuksen hakemiseen liittyvissä asioissa ARA palvelee:sähköpostitse: korjausavustus.ara@ara.fi

Avustuksen hakemisen neuvontapuhelin palvelee 2.1.2020 alkaen:
henkilöasiakkaat: 029 525 0818
yhteisöasiakkaat: 029 525 0918
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-11 ja kello 12-15.00
ARA:n sähköiseen asiointiin Suomi.fi tunnistautumis- ja valtuutuspalvelulla

LUE lisää energia-avustuksesta ympäristöministeriön tiedotteesta

LÄHDE: STUL