Älykäs sähköverkko

Älykäs sähköverkko mahdollistaa sen, että

  • Pienimuotoisen hajautetun energiantuotannon liittäminen valtakunnan verkkoon tulee mahdolliseksi
  • Sähkönkulutusta pystytään tasaamaan olemassa olevia voimalaitoksia, energiavarastoja ja sähkökuorman ohjausta verkossa hyödyntäen, ja siten varmistetaan katkoton sähkön käyttö
  • Uusiutuvan energian laajamittainen hyödyntäminen tulee mahdolliseksi ja taloudellisesti kannattavaksi.

Sähkö on yhteiskunnan toimivuuden kannalta yhä tärkeämpää, ja riippuvuus sähköenergiasta kasvaa koko ajan.

Energiantuotannon järjestelmä on globaalillakin tasolla suuressa murroksessa, kun rajallisista fossiilisista polttoaineista pyritään siirtymään kohti uusiutuvan energian järjestelmällisempää hyödyntämistä. Sähköä pitäisi pystyä tuottamaan yhä tehokkaammin, kasvihuonekaasupäästöjä ja energiantuotannon kustannuksia minimoiden.  Keskeisimpiä ongelmia sähköenergian tehokkaammalle hyödyntämiselle ovat sähkön varastointiin liittyvät haasteet. Sähköverkossa tarvitaan tehotasapainoa eli käytetty sähkö pitää aina samanaikaisesti tuottaa jossain. Tuotannon ja kulutuksen eriaikaisuus on tuottanut tehopiikkejä ja ongelmia sähkön saatavuuteen, kun sähköenergiaa ei ole kyetty laajemmassa mittakaavassa varastoimaan. Sekä tuotannon että kulutuksen tasapainottamiseen on löytymässä ratkaisuja älykkään sähköverkon avulla.

Älykäs sähköverkko (Smart grid) on sähkönsiirrossa käytettävä järjestelmä, jossa perinteinen sähkövoimatekniikkaan yhdistetään automaatio-, tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuja. Älykäs sähköverkko mahdollistaa asioita, jotka eivät ole aiemmin olleet ratkaistavissa. Uusiutuvan energian tuotantoon investoimisesta tulee kannattavaa, kun esimerkiksi aurinkopaneelit mahdollistavat sähköenergian tuotannon omiin tarpeisiin ja ylimääräisen energian myynnin verkkoyhtiölle. Sähköyhtiöt puolestaan pystyvät vastaisuudessa tasaamaan sähköverkon kuormitusta ja mahdollistamaan näin häiriöttömän sähkön saannin erikoistilanteissakin. Myös sähköverkon siirtokapasiteetti saadaan älykkään sähköverkon avulla optimoitua.

Käytännössä tällä hetkellä älykäs sähköverkko näkyy koteihin asennettuina etäluettavina sähkömittareina. Lisäksi älykkääseen sähköverkkoon kuuluu sähköyhtiöiden ICT-järjestelmä sekä sähkönsiirtoverkko.