Kiertotaloudessa tavaroita ei aina tarvitse ostaa itselleen, jos niitä voi lainata tai vuokrata. Myös sähkölaitteiden vuokraaminen, lainaaminen ja yhteiskäyttö on viime vuosina yleistynyt. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että yritys, joka antaa sähkölaitteen lainaan tai vuokralle, vastaa laitteen ja palvelun turvallisuudesta.

Nykyisin on olemassa monia tavaroiden lainaamiseen ja vuokraamiseen liittyviä palveluja, joissa asiakas voi sekä laittaa vuokralle omia tavaroitaan että vuokrata käyttöönsä muiden tavaroita. Tyypillisiä esimerkkejä näistä ovat esimerkiksi remontoinnissa, juhlissa ja lomamatkoilla tarvittavat tavarat. Tällaiset palvelut vähentävät tarvetta omistaa tavaroita, joita käyttäjä ei tarvitse usein, ja toisaalta tarjoavat mahdollisuuden kokeilla esimerkiksi harrastevälineitä ilman suuria aloituskustannuksia.

Yritys vastaa vuokrattavien ja lainattavien laitteiden turvallisuudesta

–Sähkölaitteita asiakkailleen lainaavan tai vuokraavan yrityksen on huolehdittava, että sähkölaite on kunnossa ennen kuin se luovutetaan eteenpäin. Sähkölaitteesta ei saa aiheutua esimerkiksi sähköiskun tai tulipalon vaaraa tai häiriötä. Yrityksen on annettava asiakkaalle riittävät tiedot ja ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja mahdollisista käyttörajoituksista ennen kuin asiakas vuokraa tai lainaa laitteen. Asiakkaalle on myös annettava tarvittaessa kirjalliset käyttöohjeet ja toimintaohjeet hätätilanteissa, sanoo johtava asiantuntija Hanna Mustonen Tukesista.

Sähkölaitteen luovutus tapahtuu yleensä ihmiskontaktissa, jolloin on mahdollista saada opastusta laitteen ja suojavälineiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön sekä kysyä laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Vuokrauspalveluita tarjoavien yritysten nettisivuilta löytyy usein perustietoa tuotteesta ja sen ominaisuuksista sekä tuotteen käyttöohjeet.–Sähkölaitetta on huollettava ja korjattava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokraus- tai lainaustapahtumien jälkeen hyvä käytäntö on, että laitteet tarkastetaan jokaisen käyttökerran jälkeen laitekohtaisen tarkastuslistan mukaan. Näin varmistetaan, että laitteet ovat kunnossa ja valmiina seuraavaa käyttäjää varten. Tarkistuslistan avulla tarkastuksesta jää jälki ja listan avulla on helppo käydä läpi oleellisimmat laitteen kuntoa mittaavat kohdat. Lisäksi laitteelle tehdyistä huolloista ja korjauksista on tärkeää pitää kirjaa, Mustonen muistuttaa.

Muistilista yritykselle, joka antaa sähkölaitteen lainaan tai vuokrattavaksi

– Vuokrattavan laitteen on oltava lainsäädännön vaatimusten mukainen ja turvallinen (mm. CE-merkitty). Vuokraaja vastaa siitä, että vuokralle annettavat laitteet ovat vuokraushetkellä turvallisessa käyttökunnossa.

– Asiakkaalle on annettava riittävät turvallisuustiedot, jotta asiakas pystyy arvioimaan voiko hän käyttää laitetta turvallisesti. Asiakkaille on lisäksi annettava riittävät tiedot ja ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja mahdollisista käyttörajoituksista. Laitteen mukana on oltava turvallisuustiedot ja ohjeet.

– Laitteet on hyvä tarkastaa jokaisen käyttökerran jälkeen.

– Laitetta on huollettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

– Sähkölaitteen korjaustöitä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset.

– Asiakkaalle on annettava mahdollisuus ilmoittaa laitteessa ilmenneistä vioista tai turvallisuuspuutteista. Asiakkailta kerättyä tietoa pitää hyödyntää vuokrauspalvelun turvallisuuden kehittämisessä.
Muistilista vuokra- tai lainalaitteen käyttäjälle

– Varmista, että saat laitteen mukana käyttöohjeet ja käytä laitetta ohjeiden mukaisesti.

– Tutustu laitteessa tai käyttöohjeessa oleviin varoituksiin.

– Käytä laitetta ainoastaan käyttöolosuhteissa, joissa se on tarkoitettu käytettäväksi (esim. vain sisä- tai ulkokäyttö).

– Tutustu käyttöön tai käyttöönottoon liittyviin rajoituksiin ja noudata niitä. Rajoituksia ovat esimerkiksi:

  • Ikä- tai kokorajoitukset
  • Laite tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön
  • Laitteen käyttö on luvanvaraista
  • Laitteen käyttöönotto vaatii lisäosia- tai laitteita, joita ei toimiteta tuotteen mukana.

– Jos laitteessa on ulkoisia vaurioita, älä ota laitetta käyttöön. Ilmoita havaitsemistasi puutteista vuokraajalle.

Sähkölaitteiden yhteiskäyttö

Monet taloyhtiöt hankkivat asukkaiden yhteiskäyttöön esimerkiksi sähkötyökaluja, puutarhakoneita, sähköpyöriä ja sähköpotkulautoja. Yhteiskäytössä olevien sähkölaitteiden luovutus ei usein kuitenkaan tapahdu ihmiskontaktissa, vaan laite voi olla noudettavissa esim. taloyhtiön tiloista tai koodilla tai tekstiviestillä avattavasta säilytystilasta. Tällöin henkilökohtaista perehdytystä tuotteen käyttöön ja lainaamiseen ei usein ole saatavilla lainaustilanteessa. Siksi on tärkeää, että tuotteen käyttöohjeet ovat yleisesti saatavilla ja lisäksi on laadittu ohjeet lainaustoiminnalle.

Lainaustoiminnassa on suositeltavaa ohjeistaa ainakin:

– Mihin kirjataan laitteen varaus?

– Mistä laitteen käyttöohjeet löytyvät?

– Miten laitteen kuntoa valvotaan käytön jälkeen?

– Miten laitteen huolto hoidetaan, onko nimetty vastuutaho tai -henkilö?

– Käytön aikana tapahtuneiden rikkoutumisten raportointi: Mihin ilmoittaa laitteen rikkoontumisesta ja miten merkitä tuotteeseen, että se on rikki.

Yhteiskäytössä olevien laitteiden kohdalla on myös hyvä sopia ennakkoon, kuka on se vastuullinen henkilö, joka tarkastaa ja määräaikaishuoltaa laitteen ja varmistaa, että yllä olevat ohjeet ovat saatavilla ja ajantasaisia.

LÄHDE: Tukes