Yläasteiden ja lukioiden opetuksen tueksi tehdyssä Sähkölän ilmastotalkoot – selainpelissä pelaaja arvioi erilaisten energiakokeilujen taloudellisia ja päästöjä vähentäviä vaikutuksia. Kaikki pelissä esitetyt esimerkit pohjautuvat Suomessa tehtyihin energiakokeiluihin.

Sähkölän ilmastotalkoot-peli yläasteiden ja lukioiden opetukseen on julkaistu Sähkölä.fi – sivustolla. Pelin tapahtumapaikka Sähkölä on kuvitteellinen pikkukaupunki, jossa pyritään tekemään fiksuja investointeja panostamalla energiakokeiluihin, joilla pieni kunta sekä vähentäisi päästöjä että voisi säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Pelaaja on kunnanvaltuuston jäsenen roolissa ja joutuu puntaroimaan eri investointien vaikuttavuutta.

 

Pelin taustalla on Smart Energy Transition (SET) – hankkeessa vuosina 2015-2021 tehty työ, jonka tavoitteena oli tutkia energiamurrosta ja sen vaikutuksia Suomen energiajärjestelmään. Hankkeessa pyrittiin myös selvittämään, miten Suomi voisi olla aktiivisesti mukana energiamurrokseen liittyvässä teknologia- ja markkinakehityksessä. Hanke keräsi uutta teknologiaa, uusia sovelluksia tai toimintatapoja hyödyntäneitä pilottikokeiluja sivustolle energiakokeilut.fi. Sähkölän ilmastotalkoot – pelissä esitetyt esimerkit ja opettajalle tarjottu taustoitus pohjautuvat näihin energiakokeiluihin.

Kestävän kehityksen professori Eva Heiskanen Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta oli mukana työstämässä Suomesta kartoitettujen energiakokeilujen tuottamaa dataa pelin pohjaksi. – Oli hienoa havaita, että ihan kaikkialta Suomesta löytyy eteenpäin katsovaa otetta ja hienoja pilotteja, joita voidaan soveltaa eri puolilla maatamme, Heiskanen sanoo.

Peli toimii opetuksessa yläasteen tai lukion tunnilla

Peli tukee opetussuunnitelman ekososiaaliseen sivistykseen liittyviä kohtia, ymmärrystä ja pyrkimystä toimia kestävästi. Opettajan tukimateriaaleissa autetaan taustoittamaan asiaa oppilaille ja tarjotaan samalla valmis esimerkkioppitunnin rakenne sekä lisätehtäviä.

– Sähkö on aivan energiamurroksen keskiössä, kun energiankäyttöä tehostetaan ja siirrytään kohti päästötöntä energiantuotantoa. On tärkeää, että nuoret pääsevät pelin avulla tutustumaan ja punnitsemaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä hyödyntäviä ja muita energiakokeiluja ja niiden vaikuttavuutta, sanoo toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

Pelin teknisestä toteutuksesta vastasi Ludum Effigium Oy ja ja visuaalisuudesta Peter Nyberg (Ivermedia).

Sähkölän ilmastotalkoot – selainpeli: https://www.sahkola.fi/sahkolanilmastotalkoot

Lisätietoja:
Timo Kekkonen, toimitusjohtaja, STEK ry, gsm 050 500 3214, timo.kekkonen@stek.fi
Kirsi Gimishanov, viestintäpäällikkö STEK ry, gsm 040 480 8223, kirsi.gimishanov@stek.fi 

Smart Energy Transition (2015 – 2021) oli Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama monitieteinen tutkimushanke, joka tutkii globaalia energiamurrosta ja sen vaikutuksia Suomeen. www.smartenergytransition.fi