Menu

Sähköpalot

Sähköpalolla tarkoitetaan paloa, joka saa syttymisenergian suoraan sähköstä. Tästä syystä esimerkiksi myös liesipalot lasketaan sähköpaloiksi.

Sähköpalot voivat aiheutua esimerkiksi:

  • sähkölaitteiden tai –laitteistojen vioista
  • sähkölaitteiden tai –asennusten väärästä tai huolimattomasta käytöstä
  • kunnossapidon puutteista.

Suurin osa sähköpaloista syttyy kotona. Noin 80 prosenttia sähköpaloista saa alkunsa erilaisista sähkölaitteista, yleisimmin sen aiheuttaa liesi. Sähkölaitteesta alkaneen palon syy on useimmiten ihmisen toiminta - joko huolimattomuus, käyttö- ja asennusohjeiden vastainen toiminta, huollon laiminlyönti tai laitteen vaurioitumisesta aiheutuva sähköpalo. Sähkölaitteistossa – eli johdoissa tai  sähkökeskuksissa  – syntyneet sähköpalot ovat voineet johtua esimerkiksi väärästä käytöstä, eristysviasta, löysästä liitoksesta tai ylikuormituksesta.

Vuonna 2014 sattui yli 2460 sähköön liittyvää tulipaloa tai palonalkua, jossa pelastuslaitos kävi paikalla. Näistä lähes 1700 oli seurausta sähkölaitteista. Sähköpalot vähenivät jonkin verran: vuonna 2013 sähkölaitepaloja oli yli 1750.

Sähköpaloja aiheuttavat perinteisesti ylivoimaisesti eniten liedet ja uunit.

Vuoden 2014 osalta sähköpalotilasto näytti tältä:
Liedet ja uunit(845 kpl)
Valaisimet(213 kpl)
Pyykinpesukoneet(100 kpl)
Mikroaaltouunit(83 kpl)
Kiukaat(79 kpl)
Kylmälaitteet(61 kpl)


Lieden unohtuminen päälle on edelleen yleisin palon aiheuttaja. Valaisimien osalta palot ovat liittyneet loistevaloputkivalaisimiin tai valaisimiin, jotka ovat peitetty, pudonneet tai kaatuneet. Kiuaspaloissa pyykin kuivattaminen kiukaan yläpuolella sekä kiukaalle kuulumattomat esineet ovat yleisimpiä palon aiheuttajia, mutta myös kiukaiden käyttöikä on ollut syy sähköpaloon.