Vuosikello 2022:
Opettajat / tavoittamista tukevat yhteistyökumppanit (Heureka, Tekniikan museo, Yrityskylä)
Vuosikello 2022:
Hankekumppanit ja -asiakkaat
Vuosikello 2022:
STEK ry