Venealan kouluttajan käyttöön tarkoitettu materiaali veneen turvallisesta sähköistyksestä.