TAMKin Turvallinen ja johdoton sähkönkäyttö – hankkeessa pilotoitiin ja testattiin turvallista ja johdotonta energiavarastojen hyödyntämistä niin suojatuissa sisätiloissa kuin vaativissa ulkoilmaolosuhteissa.

Pilotit toteutettiin yhdessä laitevalmistajien kanssa vuoden 2017 aikana:

oppilaitoksien johdoton ympäristö – pilotti kahdessa korkeakoulussa TAMKissa ja TTY:llä,
ulkoilmatapahtumien johdoton ympäristö – pilotit kahdessa eri tapahtumassa, Jukolan viestissä ja Partiolaisten suurleiri Säihkeessä.
Sähkölaitteiden määrä ja niiden jatkuva-aikainen käyttö on kasvanut merkittävästi erilaisissa yhteisöllisissä tapahtumissa kuten koulutuksessa, seminaareissa, leireillä, urheilu- ja kulttuuritapahtumissa. Näissä tilanteissa sähkölaitteita käytetään useimmiten joko valon, äänen tai lämmön tuottamiseen, ruuan, juoman ja annosten valmistamiseen ja tiedon välittämiseen. Tilaisuuksien toimintaympäristö voi perustua kiinteän tilan ja järjestelmän käyttöön, muunnellun ratkaisun toteuttamiseen tai täysin tilapäisen ympäristön luomiseen. Esimerkkeinä voi ajatella kiinteää kokoustilaa, muunneltua ylioppilaskirjoitusten liikuntatilaa tai ulkotiloissa toteutettua yksittäistä tapahtumaa. Osallistujien sähkönkäytön tarpeet tulee haastavissakin tilanteissa kyetä täyttämään turvallisesti.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan yhdessä käyttäjien kanssa energiavarastojen ja niiden latausjärjestelmien käytettävyyttä erilaisissa ympäristöissä.

Tampereen ammattikorkeakoulussa on edelläkävijänä otettu käyttöön BYOD (Bring Your Own Device) -politiikka, jolloin opiskelijat tuovat omat laitteet kouluun. Tällöin lisääntyy myös tarve ladata laitteita. Yleinen ratkaisu mm. oppilaitoksissa on tällaisissa tilanteissa rakentaa tilapäisiä jatkojohtoratkaisuja. Käytännössä johdot risteilevät pitkin tiloja, ovat alttiina vaurioille ja aiheuttavat jatkuvia vaaratilanteita. Hankkeessa selvitetään turvallisuuden kannalta parhaimmat käytännöt ja tekniset ratkaisut langattoman oppimisympäristön rakentamiseksi, jossa käyttäjät voivat ladata sähkölaitteita liikuteltavalla esim pöytäkohtaisilla energiavarastoilla.

Erilaisissa ulkoilmatapahtumissa kuten esimerkiksi leireillä, urheilu- ja yleisötapahtumissa lisääntyy tarve käyttää sähkölaitteita. Nykyisin useissa ulkoilmatilaisuuksissa on erikseen järjestetty mm maksullinen tilaisuus ladata akkua.

Hankkeessa on kehitetty turvallista energiavarastojärjestelmää, jossa lyijyakkuihin varastoidulla energialla voidaan käyttää tavallisia kuluttajalaitteita ja ladata esimerkiksi puhelimien tai tablettien akkuja. Energiavarastojärjestelmä on rakennettu kenen tahansa saatavilla olevista komponenteista, mutta järjestelmän kokoaminen vaatii melko hyvää asiantuntemusta sähkötekniikasta. Hankkeessa kehitetty energiavarastojärjestelmä asennettiin yhteen sähkövoimatekniikan opetustilaan testattavaksi.

Hankkeella on oma blogi, jonka löydät TAMKin sivuilta