Vaarallisia sähkölaitteita löytyi viime vuonna markkinoilta aiempaa vähemmän. Sähkölaitteiden markkinavalvontaa tekevä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) määräsi 19 vakavasti puutteellista sähkölaitetta kerättäväksi pois kuluttajilta vuonna 2019, kun edellisvuonna näitä takaisinvetoja oli 46. Vaarallisten latureiden määrä oli vähäisempi, sen sijaan valaistustuotteissa oli paljon puutteita.

Tukes teki vuonna 2019 sähkölaitteiden markkinavalvontaa yhteensä 2400 kivijalkamyymälään ja verkkokauppaan. Valvontakäyntien määrä säilyi aiemmalla tasolla. Valvonta kohdistui riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin, ja osa epäilyttävistä laitteista testautettiin. Tukes testautti yhteensä 538 sähkölaitetta, ja testausten perusteella 141 laitetta määrättiin kerättäviksi pois markkinoilta. Näistä vakavimmin puutteelliset 19 laitetta määrättiin palautusmenettelyyn, eli kerättäväksi pois kuluttajilta. Eniten markkinoilta poistetiin erilaisia valaisimia ja seuraavaksi eniten erilaisia latauslaitteita ja muuntajia. Muut poistetut laitteet olivat esimerkiksi lämmittimiä, jatkojohtoja ja asennustarvikkeita. Vaaralliset tuotteet löytyvät Tukesin markkinavalvontarekisteristä.

–Testattujen USB-latureiden osalta tulokset näyttäisivät parantuneen, kertoo johtava asiantuntija Mika Toivonen. Testatuista 46 USB-laturista vain kolmessa oli vakavia turvallisuuspuutteita. Edellisvuonna testatuista 60 USB-laturista kolmasosassa todettiin vakavia puutteita.

– Valaistustuotteissa, kuten valonheittimissä ja katto- ja seinävalaisimissa, oli edelleen erittäin paljon puutteita. Yli 60 prosenttia sähkölaitteista, joiden myyntiä piti rajoittaa, oli led-valaisimia, led-valaisintarvikkeita ja led-valonheittimiä.

– Tukes osallistui myös eurooppalaiseen hiustenhoitoon tarkoitettujen sähkölaitteiden testausprojektiin. Laitteissa ei ollut turvallisuutta vaarantavia puutteita, Toivonen kertoo.

Verkkokaupasta ostat omalla vastuulla
Kuluttajat ostavat entistä enemmän sähkölaitteita Suomen ja EU:n ulkopuolella sijaitsevista verkkokaupoista. Näihin verkkokauppoihin ei suomalaisten tai eurooppalaisten viranomaisten toimivalta ylety. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ulkopuolelta tuotteita ostava kuluttaja joutuu itse vastaamaan seurauksista, jos tuote osoittautuu vaaralliseksi tai aiheuttaa vahinkoa. Tuotteita ei ole välttämättä tarkoitettu EU:n alueelle ja siten ne eivät täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia.

– Verkkokauppa on muuttanut markkinavalvontaa haasteellisemmaksi ja kansainvälisemmäksi. EU:ssa pyritään yhtenäistämään ja uudistamaan markkinavalvontaa sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja sen varmistamiseksi, että EU:n ulkopuolisten maiden verkkokaupat toimittaisivat EU:hun vain vaatimukset täyttäviä tuotteita.

– On tärkeää, että markkinavalvonta on mahdollisimman yhtenäistä ja tehokasta koko EU:n alueella, Toivonen korostaa. EU:ssa on valmisteltu markkinavalvontaa koskeva asetus, jolla yhdenmukaistetaan valvontaa koko EU:n alueella. Asetus tulee voimaan kesällä 2021.

Sähkölaitteiden turvallisuus on valmistajien, maahantuojien ja myyjien vastuulla
– Eniten vaarallisia ja puutteellisia sähkölaitteita löytyy samoista tuoteryhmistä vuodesta toiseen. Tämä osoittaa, etteivät valmistajat ja maahantuojat aina varmista riittävän huolellisesti laitteiden turvallisuutta, Toivonen täsmentää.

Sähkölaitteiden valmistusketjut voivat olla hyvinkin monimutkaisia ja sähkölaite voi koostua useasta eri osakomponentista, jotka sähkölaitteen lopullinen valmistaja liittää yhteen ja myy yhtenä kokonaisuutena. Turvallisten sähkölaitteiden valmistaminen ja maahantuonti edellyttävätkin yrityksiltä useiden asioiden hallintaa sekä riittävää omavalvontaa ja laaduntarkkailua.

Vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä. Tukesin markkinavalvonta kohdistuu riskiperusteisesti myynnissä oleviin sähkölaitteisiin.

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Mika Toivonen, p. 029 5052 653, etunimi.sukunimi@tukes.fi

LÄHDE: Tukes