Tukes poisti viime vuonna markkinoilta 155 vaarallista
sähkölaitetta

 Viime vuonna Tukesin testauttamasta yli viidestäsadasta sähkölaitteesta vain 15 prosenttia sai puhtaat paperit.
Yhteensä 155 sähkölaitetta poistettiin markkinoilta. Eniten puutteita oli edellisvuosien tapaan led-valaistustuotteissa
ja verkkoliitäntäkojeissa.

Tukes teki vuoden 2017 aikana 2421 valvontakäyntiä sähkölaitteita myyviin liikkeisiin sekä valmistajien ja maahantuojien luokse.
Yhteensä 514 sähkölaitetta testautettiin, ja testausten perusteella markkinoilta poistettiin 155 sähkölaitetta, joissa oli merkittäviä
turvallisuus- tai muita puutteita. Näistä 56 kerättiin takaisin käyttäjiltä. Lisäksi lievemmin vaatimusten vastaisille tuotteille annettiin
61 myyntikieltoa.  Markkinoilta poistettujen sähkölaitteiden määrä lisääntyi edellisvuodesta, jolloin niitä oli 138.

– Sähkölaitteiden valvontaa kohdistetaan riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin sekä entistä enemmän
verkkokaupoissa myytäviin tuotteisiin. Myös eurooppalaisten markkinavalvontaviranomaisten tietokantoja hyödynnetään valvonnan
kohdistamisessa, kertoo sähkötuotteet-ryhmän päällikkö Hannu Mattila.

– Valvonnan kohdentaminen on osoittautunut tehokkaaksi; 42 prosenttia testatuista sähkölaitteista osoittautui viime vuonna siinä määrin
puutteelliseksi, että niiden myyntiä jouduttiin rajoittamaan erilaisilla kieltopäätöksillä. Lievemmin puutteellisista tuotteista annettiin
vastuuyrityksille huomautuksia. Ainoastaan noin 15 prosenttia testeihin valikoituneista tuotteista täytti testatuilta osin täysin standardien
vaatimukset, Mattila jatkaa.

Led-valaistustuotteet ja verkkoliitäntäkojeet ongelmana vuodesta toiseen

– Eniten puutteita löytyi aiempien vuosien tapaan led-valaistustuotteista ja verkkoliitäntäkojeista. Tulokset osoittavat, etteivät led-lamppujen
valmistajat ja maahantuojat ole kiinnittäneet riittävästi huomiota uuden valaistusteknologian tuotteiden turvallisuuteen, Mattila harmittelee.

Tarkempia tietoja markkinoilta poistetuista tuotteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä. Vaaralliseksi epäilemästään tuotteesta voi
ilmoittaa Tukesin sivulta löytyvällä lomakkeella.

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Hannu Mattila, p. 029 5052 103, etunimi.sukunimi@tukes.fi