Tukes toteutti elokuussa kyselyn, jolla pyrittiin selvittämään sähköturvallisuuteen ja sähköpaloturvallisuuteen liittyvää käyttäytymistä, mielikuvia ja tietämystä. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 756 kuluttajaa sekä 300 yrityspäättäjää. Vastausten perusteella valtaosa kokee tietävänsä millaisia sähkölaitteen korjaustöitä he voivat itse tehdä, jos sähkölaite rikkoontuu, ja että sähkölaitetta ei saa käyttää, jos se on vikaantunut.

Tutkimuksessa tuli ilmi joitakin virheellisiä käsityksiä. Kyselyyn vastanneista kuluttajista 73 % ja yrityspäättäjistä 64 % olettaa, että Suomessa viranomainen ennakkotarkastaa myytävät sähkötuotteet ennen niiden markkinoille tuloa. Hieman isompi osuus olettaa, että CE-merkintä on viranomaisen myöntämä merkki. Todellisuudessa viranomainen ei ennakkotarkasta sähkötuotteita. CE-merkinnän kiinnittää valmistaja, kun tuote täyttää direktiivien vaatimukset. Viranomainen ei myönnä CE-merkintää.