Tietoliikenne ja tietoverkkoon liittyminen

Toimisto ja koti liitetään tyypillisesti tietoliikenneverkkoon modeemin (reitittimen) avulla. Tietoliikenneverkko on puhelin- tai internet-operaattorin tarjoama verkkoyhteys, jota kutsutaan myös arkisemmin internet-liittymäksi. Modeemi on laite, joka muuntaa signaalin toimistoverkosta tai kotiverkosta yleiseen tietoliikenneverkkoon sopivaksi. Modeemista löytyy tyypillisesti myös palomuuri. Palomuuri (engl. firewall), on tietoliikenteen suojamuuri, tekninen järjestely, jolla hallitaan tietoliikennettä verkosta toiseen. Palomuurin avulla luodaan sisäverkko, turvallinen toimintaympäristö, jossa ulos ja sisään -liikennöintiä ohjataan kontrolloidusti.

Palomuurin avulla luodaan erillinen aliverkko (engl. DMZ, Demilitarized Zone) fyysinen tai looginen aliverkko, joka yhdistää organisaation tai kodin oman järjestelmän turvattomampaan alueeseen Internetissä.

Virtuaalinen yksityisverkko (engl. VPN, virtual private network) on tietoverkon kautta muodostettu suojattu verkkoyhteys. Tämä luo suojatun verkon oman fyysisen verkkoyhteyden ulkopuolelle. Näin voidaan luoda paikkaan sitomaton turvallinen verkkoympäristö.

Modeemissa ja lukuisissa muissa tietoliikenneverkkoihin liitetyissä laitteissa on erillinen laiteohjelma (engl. firmware). Tämä on ohjelmisto, joka huolehtii laitteen perustoiminnoista. Se löytyy modeemista, televisioita, kameroista, pelikonsoleista, älykkäistä jääkaapeista ja pesukoneista sekä lukuisista muista laitteista, jotka liittyvät tietoliikenneverkkoihin.

Laitevalmistajat toimittavat laiteohjelmistolle päivityksiä eri aikavälein. Päivityksissä korjataan aiempia laiteohjelman vikoja, suojaudutaan haavoittuvuuksilta sekä erityisesti nollapäivähaavoittuvuuksilta. Haavoittuvuus on ohjelmistovirhe, joka mahdollistaa luvattoman tunkeutumisen laitteeseen, tai laitteen toiminnan vastoin alkuperäistä käyttötarkoitusta. Nollapäivähaavoittuvuus on laite- tai muuhun ohjelmistoon jäänyt vika, jota ei ole huomattu, eikä siihen ole tarjolla korjausta.

Tietoliikenne – aiheeseen liittyvä sanasto

Termi Avattuna EN Selitys
2G Toisen sukupolven matkaviestintekniikka, puheensiirtoon
3G Kolmannen sukupolven matkaviestintekniikka, jolla siirretään puhetta ja tietoa nopeasti
4G Neljännen sukupolven matkaviestitekniikka, jonka avulla siirretään suuria määriä puhetta ja dataa nopeasti
ADSL-yhteys Asymmetric Digital Subsriber Line ADSL connection Epäsymmetrinen DSL-yhteys. Tiedonsiirron epäsymmetrisyys tarkoittaa, että tiedonsiirtonopeus on erilainen sisäänpäintulevassa ja ulos lähtevässä liikenteessä
ALG Application Level Gateway Sovellustason yhdyskäytävä
analoginen signaali Jatkuvaa informaatiota sisältävä signaali
ARP Address Resolution Protocol Protokolla, jolla selvitetään IP-osoitetta vastaava MAC-osoite
AT-komento Komentokieli, joka on käytössä modeemeissa
ATM Asynchronous Transfer Mode Asynkroninen tiedonsiirtotapa
B-kanava ISDN:n datasiirtokanava
bitti Pienin informaatioyksikkö
bluetooth Lyhyen kantaman radiotekniikkaan perustuva langaton tiedonsiirtotekniikka
D-kanava ISDN:n merkinantokanava
DNS Domain Name System Nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa verkkotunnuksia IP-osotteiksi
DSL-yhteys Digital Subsriber Line DSL connection Kiinteä laajakaistayhteys lankapuhelinverkon välityksellä
DSLAM DSL Access Multiplier DSL-keskitin on laite, joka erottaa puheliikenteen dataliikenteestä tilaajalitännässä
Ethernet-yhteys Ethernet connection kiinteä laajakaistayhteys yleiskaapeloinnin välityksellä
FTP File Transfer Protocol Tiedonsiirtoprotokolla
gateway Tiedonsiirtolaite kahden erilaisen datasiirtoverkon välillä
HDSL High DSL
HTML Hypertext Markup Language Käytetään verkkosivuilla
HTTP Hypertext Transfer Protocol Selainten tiedonsiirtoon käytettävä protokolla,eniten käytetty internet-selain kommunikointitapa jolla kommunikoidaan palvelun ja käyttäjän selainohjelman välillä
HTTPS Hypertext Transfer Protocol over SSL Eniten käytetyb internet-selain kommunikointitavan salauksella suojattu kommunikointitapa palvelun ja käyttäjän selainohjelman välillä (ns. turvallsiempi tapa internet-selaimen käytölle)
ICMP Internet Control Message Protocol TCP/IP:n kontrolliprotokolla, jolla lähetetään nopeasti viestejä koneesta toiseen
IGMP Internet Group Management Protocol TCP/IP protokolla, joka mahdollistaa asiakaiden liittymisen multicast (ryhmälähetys) ryhmään
IMAP Internet Message Access Protocol Sähköpostien lukemiseen tarkoitettu protokolla
Intenet Maailmanlaajuinen tietokoneverkko
IP Internet Protocol Internet protokolla, joka määrittää järjestelmien välillä siirrettävän tietoyksikön, joka muodostaa pakettivälityspalvelun perustan.
IP-osoite IP-address Palvelinkoneelle annettava internet protokollaosoite, 32-bittinen.
ISDN Integrated Services Digital Network Piirikytkenäinen puhelinverkkojärjestelmä digitaalisen puheen ja datan siirtoon tavallisissa puhelinlinjoissa
kaapeli-modeemiyhteys cabel modem connection Kiinteä laajakaistayhteys kaapeli- ja televisioverkon välityksellä
laajakaistayhteys broadband connection Tietoliikenneyhteys, suuri tiedonsiirtonopeus
LAN Local Area Network Lähiverkko
langaton laajakaista wireless broadband Radioteitse muodostettava laajakaistayhteys
MAC filtering Media Access Control filtering device indentifier code Laitteelle suodatettuviestintä
MAC-osoite Media Access Control Verkkosovittimien Ethernet-verkossa yksilöivä osoite
mobiililaajakaista mobile broadband Langaton laajakaistayhteys matkaviestiverkolla
modeemi modem Laite, joka muuntaa analogisen singnaalin digitaaliseksi (tai päinvastoin) tai muuntaa tai siirtää digitaalista singnaalia eteenpäin
NAT Network  Address Translation Osoitteenmuunnos-tekniikka, jossa julkisesti liikennöityjä IP-osoitteita piilotetaan tai säästetään.
palomuuri firewall Tekninen järjestely, jolla hallitaan tietoliikennettä verkosta toiseen
Ping TCP/IP protokollan työkalu, joka kokeilee määrätyn laitteen saatavuutta,
POP Point of Presence Kohta, jossa kaukoliikennekaapeli yhdistyy paikalliseen puhelinverkkoon tai käyttäjän järjestelmään.
POP-mail Protokolla, jonka avulla siirretään sähköposti palvelimelta päälaitteelle
port forwarding allows data transfer through the port Mahdollistaa reitittimessä porttiin osoitetun läpiliikennöinnin
port triggering allows router optional configuration for the specific port Mahdollistaa reitittimessä porttiin osoitetulle liikenteelle sääntöjen asettelun
PPP Point to Point Protocol Modeemiyhteyksissä käytetty protokolla
RARP Reverse Address Resolution Protocol Protokolla, joka selvittää MAC-osoitetta vastaavan lP-osoitteen. Katso  ARP
reititin router Laite, joka yhdistää tietoverkkoha ja välittää tietoa tietoverkon eri osien välillä
reititystaulu routing table Reitityksessä käytettävä tietorakenne, joka sisältää listan reiteistä eri kohteisiin tietoverkossa
satelliittilaajakaistayhteys satellite broadband Langaton laajakaistayhteis satelliitin välityksellä
SDSL-yhteys Symmetric Digital Subsriber Line SDSL Symmetrinen DSL-yhteys
SSL Secure Sockets Layer Tietoliikenteen salausprotokolla, joka on tarkoitettu luottamuksellisten asiakirjojen välittämiseen Web-selainten kautta,
SMTP Simple Mail Transfer Protocol Protokolla sähköpostiviestien lähettämiseen palvelinten välillä.
SNMP Simple Network Management Protocol TCP/IP-verkkojen hallinssa käytettävä tietoliikenneprotokolla
TCP/IP Trasmission Control Protocol/ Internet Protocol Usean Internet-liikennöinnissä käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä
Telnet Yhteysprotokolla pääyhteyksiin Internetin välityksellä.
tiedonsiirtonopeus data transmission speed Laitteiden välillä siirrettävän datan määrä aikayksiköissä
tietoliikenne data transmission Tiedon siirtoa lähettäjältä vastaanottajalle
tietoliikenneyhteys data connection Tiedon siirtämiseen luotu yhteys
UDP User Datagram Protocol Protokolla, jonka avulla lähetetään tietoa varmistamatta saako vastaanottaja tietoa
UPnP Universal Plug and Play Joukko verkkoprotokollia, jotka mahdollistava eri laitteiden toimimisen yhdessä, valmistajasta riippumatta
valokuituyhteys optical fiber connection Kiinteä laajakaistayhteys valokaapelien välityksellä
VDSL-yhteys Very High DSL VDSL connection ADSL-yhteyttä nopeampi DSL yhteys
WAN Wide Area Network Laajaverkko, joka kattaa laajoja maantieteellisiä alueita
WLAN Wireless Local Area Network Langaton lähiverkkotekniikka, jokka verkkolaitteet yhdistetään ilman kaapeleita.
xDSL Kattonimitys tietoliikennetekniikoille, joilla siirretään tietoa lankapuhelinvarkon välityksellä