Rakennus- ja kiinteistöautomaatio

Termi Avattuna EN Selitys
alakeskus subdistribution board Toimittaa tietoa valvomoon
AMPL AMPL on graafinen toimilohko-ohjelmointikieli
ATC Automatic Temperature Control Automaattinen lämpötilan valvonta
automaatiojärjestelmä automation system Automaatiojärjestelmän avulla automatisoidaan tuotantoprosessi tai tietty osa sitä
avoin automaatiojärjestelmä open automation Avoimuus viittaa siihen, että järjestelmät ovat liitettävissä toisiin automaatiojärjestelmiin.
BAS Building Automation System Rakennusautomaatiojärjestelmä
BPCS Basic Process Control System Käyttö- ja perusautomaatiojärjestelmä, joka pyrkii pitämään prosessin normaalilla toiminta-alueella
CAD Computer-aided Design Tietokoneavusteinen suunnittelu, jossa tietokonetta hyödynnetään insinöörien ja arkkitehtien suunnittelutyön apuna
CAM Computer-aided Manufacturing Automaattiset tietokoneohjatut valmistusjärjestelmät
CMMS Computerized Maintenance Management System Kunnossapidon tietojärjestelmä kunnossapidon toiminnanohjaukseen ja materiaalivirtojen hallintaan
COREQ-VE Common Requirements for Vendors VTT:n vetämä hanke, joka kehitti yhteisen tietoturvavaatimuskannan teollisuudelle (2011-2012)
DCS Distributed Control System Hajautettu automaatiojärjestelmä, jossa prosessiohjauksen tietokanta on hajautettu ja prosessiasemat  voivat käsitellä mittaustietoa lähettämättä niitä keskustietokoneelle
FAT Factory Acceptance Testng Tehdastesti on järjestelmätoimittajan tiloissa tehtävä testaus, jolla voidaan todeta järjestelmän vaatimustenmukaisuus ennen toimitusta asennuspaikalle
HVAC Heating, Ventilating, Air Conditioning LVI- Lämmitys, vesi ja ilmastointi
IoT Internet of Things Esineiden ja asioiden internet, eli Internet verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata verkon yli
I/O Input-Output
I/O-moduuli laite, jonka kautta tiedonsiirtoväylään voidaan liittää kentällä oleva laite
IMS ilmamääräsäädin
kenttälaite field device Laite, joka mittaa jotain suuretta tai säätää toimilaitetta
kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua ja rakentamista
LTO heat recovery ventilation Lämmöntalteenotto
PLC Programmable Logic Controller Ohjelmoitava logiikka, jota käytetään tosiaikaisten automaatioprosessien ohjauksessa
rakennusautomaatio building automation Rakennusten eri järjestelmien ohjaamista automaattisesti
SCADA Supervisory Control and Data Aquisition Tietokoneohjelmistotyyppi, tunnetaan myös nimellä valvomo-ohjelmisto
SIS Safety Instrumented System Turva-automaatiojärjestelmä
smart building
SRS Safety Related System Turvallisuuteen liittyvä järjestelmä toteuttaa  tarpeelliset toimenpiteet ohjattavan laitteiston tai prosessin turvallisen tilan saavuttamiseksi ja/tai ylläpitämiseksi
teollinen internet Industrial Internet Teollisuuden murros, jossa tuotantoa ja tehokkuutta parannetaan lisäämällä älykkyyttä teknologian, teollisuusautomaation sekä reaaliaikaisen tiedonsiirron mahdollistavan ohjelmistokehityksen avulla
TITAN Teksin Turvallisuusohjelmaan kuulunut ”Tietoturvaa teollisuusautomaation” – hanke (2008-2010)
VAK Valvonta-alakeskus
valvomo control room Alakeskuksesta saatu tieto muutetaan luettavaan muotoon valvomoissa