Pilvipalveluiden tietoturva

Termi Avattuna EN Selitys
ASP Application Service Provider Sovelluspalvelimen vuokraus
CAMP Cloud Application Management for Platforms PaaS -palvelumallin hallintaan
DAS Direct Attached Storage Paikallisesti liitetty tallennustila
ETE External Trusted Entity TCCP-mallin oleellinen osa. Pilvipalveluntarjoajasta erillään oleva toimija, joka ylläpitää TC:tä
henkilötieto Tieto, joka voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön
hybridipilvi hybrid cloud Hybridit yhdistävät julkisen pilven ohjelmistopalveluja selä omaa infraa
IaaS Infrastructure as a Service Palvelun tarjoaja antaa asiakkaiden käyttöön tietokoneiden laskentatehoa, tallennustilaa, verkkoyhteyksiä
julkinen pilvi public cloud Jonkun palveluntarjoajan ylläpitämä, useiden käyttäjien jakama. Kenen tahansa käytössä.
kolmas osapuoli Pilvipalveluiden tarjoaja
NAS Network Attached Storage Verkkoon liitetty tallennustila
On-premises Vastakohta pilvipalvelumallille. Tapa, jossa palvelun ylläpitä on yrityksen omassa hallinnassa ja sitä tarjotaan omasta palvelinsalista
PaaS Platform as a Service Alustaresurssipalvelu, jossa tuottjka tarjoaa apuohjelmien ja sovelluskehitysympäristön kokonaisuutta
palvelusopimus service agreement Sopimus asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, jossa sovitaan palvelun ehdoista, velvotteista ja vastuista
palvelutasosopimus service level agreement Sopimus, jossa määritellään palvelulle vaatimustasot, joita mitataaan eri mittareilla
pilvilaskenta cloud computing Tietoteknisten palveluiden hajautus ja ulkoistus
pilvipalvelut cloud services Verkkoyhteyden välityksellä tarjottavua tietojenkäsittely- ja tallennuspalveluita
SaaS Software as a Service Ohjelmistoresurssi-palvelumalli, jossa palvelun tarjoaja antaa asiakkaiden käyttöön velikoituja verkon yli käytettäviä ohjelmistoja
SAN Storage Area Network Arkkitehtuuri tiedostopalvelimien NAS yhdistämiseksi niitä käytettäviin palvelimiin, jotta tiedostot näyttäisivät olevan paikallisella tallennusmedialla
SecureCloud Teoreettinen tietoturvamalli, joka pyrkii integroimaan pilvipalveluja ja muodostaa turvallisen ja luotettavan mallin
TC Trusted Coordinator TCCP:n oleellinen osa, jonka tehtävä on pitää kirjaa luotetuista palvelimista
TCCP Trusted Cloud Computing Platform Alusta, jolla pyritään ratkaisemaan luottamusongelma asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Erityisesti Iaas -palvelumallia varten.
TVMM Truster Virtual Machine Monitor TCCP:n oleellinen osa, joka monitoroi ja varmistaa, että fyysisesti koneelle pääsevä ylläpitäjä ei näe virtuaalikoneiden sisältöä.
Xaas Anything as a Service Yleisnimitys pilvipalveluille
yhteisöpilvi community cloud Käyttö on rajattu vain nimetyille tahoille, muuten samankaltainen kuin julkinen pilvi.
yksityinen pilvi private cloud Vain yhdelle asiakasorganisaatiolle rajattu ympäristö

Mobiililaitteiden tietoturva

Termi Avattuna EN Selitys
IMEI International Mobile Equipment Identity Mobiililaitteen yksilötunnus
MSG Mobile Secure Gateway provides secure mobile communication channel turvallinen langaton viestintäkanava (tai viestintäkeskus)
USSD Unstructured Supplementary Service Data
WAP Wireless Application Protocol Käytöstä poistunut langattomien sovellusten protokolla, jonka avulla matkapuhelimella voi selata Internet sivuja.
mobiilivarmenne mobile certification Sähköinen henkilöllisyystodistys, joka liitetään puhelimen SIM-korttiin
PIN Personal Identification Number PIN-koodi on salasana, muodoltaan lyhyt numerosarja
SMS Short Message Service Matkapuhelinten tiekstiviestijärjestelmä