Taloyhtiöille on laadittu laaja tietopaketti taloautomaatiojärjestelmistä. Tietopaketissa käsitellään automaatiojärjestelmän hyötyjä, eri järjestelmiä ja toimittajia. Näiden lisäksi tietopaketissa on tiivis hankintaohje ja suunnittelun avuksi laadittu tarkistuslista.

Tietopaketti on laadittu Taloautomaatio suurissa asuinrakennuksissa -hankkeessa (2018‒2019). Hankkeen toteutuksesta vastasi Motiva Oy yhdessä ympäristöministeriön ja useiden taloautomaatioalalla toimivien yritysten kanssa.

Taloyhtiölle : tarkistuslista automaatiojärjestelmän hankintaan

Ohje taloautomaation hankintaan

Taloautomaatio suurissa asuinrakennuksissa -tietosisältö Motivan verkkopalvelussa

Lähde: MOTIVA