Liite2_Paloäly2_ohjaustyön_kuvaus_SPEK_Päivitetty_3_9_2020.docx