Liite1_Paloäly2_hakemus_ja_selvitystyön_kuvaus_SPEK_Päivitetty_3_9_2020.docx