STEK ry rahoittaa syksyllä 2020 kolmea ajankohtaista hanketta. Yhdessä selvitetään sähköautojen latauksen vaikutusta sähköverkkoihin kiinteistöissä ja julkisissa verkoissa, toisessa kehitetään sähkö- ja automaatiotekniikan virtuaalilaboratoriota amk-opetukseen ja kolmannessa arvioidaan kuluttaja- ja työkäytössä olevien mobiilien, sähköllä kulkevien laitteiden turvallisuuskysymyksiä.

STEK ry rahoittaa vuosittain n. 1 500 000 eurolla hankkeita ja projekteja, joilla edistetään sähköalan yhteisiä tavoitteita ja tuetaan alan opetuksen kehittämistä. Kokonaisrahoituksesta 300 000 euroa jaetaan kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin, avoimen haun kautta. Vastikään päättyneen syksyn haun yhteydessä STEK sai 12 hakemusta, joista STEK ry:n hallitus myönsi avustusta kolmelle hankkeelle, yhteensä n. 150 000 euroa.

LUT:n hankkeessa päätavoitteena on määrittää sähköautojen latauksen kuormitusta kiinteistöverkoissa, ja muodostaa suositus verkkojen tehokkaasta mitoituksesta. – Odotettavissa oleva liikenteen nopea sähköistyminen luo haasteita sähköverkoille kasvavien tehojen kautta. Hankkeen tavoitteena on mallintaa muuttuvia kuormituksia ja niiden verkkovaikutuksia. Samalla pohditaan myös erilaisten joustomekanismien käyttötarpeita ja -mahdollisuuksia verkkoinvestointien minimoinnin näkökulmasta, hankkeen vetäjä professori Jarmo Partanen tarkentaa.

Metropolian hankkeessa selvitetään virtuaalisen opetuslaboratorion toteutustapoja ja pilotoidaan sen toimintaa. – Hankkeessa vastataan opetuksen keskeiseen haasteeseen, mahdollistetaan digitalisaation avulla joustava toiminta ja tuodaan myös etäopiskeluun uudenlaisia, havainnollisia oppimisympäristöjä. Hanke edistää opetuksen tehokkuuden kehittämistä ja opiskelua poikkeusaikoina, yliopettaja Lauri Heikkinen sanoo – STEK on Metropoliallle merkittävä yhteistyökumppani ja hankkeiden rahoitus mahdollistaa opetuksen kehittämisen rakennussähkön ja -automaation alalla, Heikkinen jatkaa.

Kolmas rahoitusta saanut Gaia Consultingin hanke keskittyy uusien akkutekniikoiden ja mobiilisähköistymisen etenemiseen, ja analysoi uusia vaara- ja riskitekijöitä sekä kriittisiä kehittämiskohteita työ- ja kuluttajaturvallisuuden näkökulmista. – Litium-ioniakkuihin liittyy sinänsä tiettyjä vaaroja, mutta kokoavaa selvitystä siitä, mitä sähkön mobiili saatavuus aiheuttaa mahdollistaessaan uusia toimintatapoja ja ollessaan läsnä kaikkialla, ei ole tehty, liiketoimintajohtaja Tuomas Raivio Gaiasta kertoo. – STEKin rahoituksella pääsemme tekemään tärkeää selvitystä, joka hyödyttää laajasti sähköistyvää yhteiskuntaa, hän jatkaa.

***************************************************************
Rahoitettavien hankkeiden kuvaukset ja vastuuhenkilöt:

Sähköautojen latauksen muodostama kuormitus ja mitoitusteho erilaisissa toimintaympäristöissä
(Professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)
Tutkimushankkeen päätavoitteena on määrittää sähköautojen lataustapahtumien aiheuttama kuormitus kiinteistöverkoissa ja julkisten jakeluverkkojen liittymäpisteissä ja tätä kautta muodostaa suositus verkkojen kapasiteettitehokkaasta mitoittamisesta.

Rakennussähkö ja -automaatiotekniikan virtuaalinen laboratorio (RAVi)
(Yliopettaja Lauri Heikkinen, Metropolia ammattikorkeakoulu)
Hankkeen tavoitteena on selvittää rakennussähkö ja -automaatiotekniikan virtuaalisen opetuslaboratorion toteutustapoja ja pilotoida laboratorion toimintaa muutamilla vaihtoehdoilla.

Mobiili- ja hajautettu sähkö: haasteet työ- ja kuluttajaturvallisuudelle
(Liiketoimintajohtaja Tuomas Raivio, Gaia Consulting)
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa analyysi ja perusteltu näkemys uusien akkutekniikoiden sekä mobiilisähköistymisen etenemisestä eri toimialoilla ja yhteiskunnassa vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus kattaa etenemisen aiheuttamat uudet vaara- ja riskitekijät, työntekijöitä ja kuluttajaa kohtaavat turvallisuusriskit ja varautumisen, sekä erityisesti kriittiset kehittämiskohteet työturvallisuus- ja kuluttajaturvallisuusnäkökulmista, huomioiden myös käyttäjien toiminta ja virheet.
***************************************************************
Lisätietoja: 
STEK ry, toimitusjohtaja Timo Kekkonen,
timo.kekkonen (at) stek.fi, gsm 050 500 3214