Yrityskylä Yläkoulu simuloi globaalia maailmantaloutta

TATin kehittämä Yrityskylä-oppimisympäristö on pyörinyt keväästä 2015 lähtien myös ysiluokkalaisille. Yrityskylä Yläkoulu löytyy ensi alkuun Vantaalta ja Kuopiosta, mutta vuoden 2017 aikana on tarkoitus laajentaa toimintaa muihinkin kaupunkeihin. Kun kuudesluokkalaiset harjoittelevat Yrityskylissä yhteiskunnassa kansalaisena toimimista, on ysiluokkalaisten tavoite laajempi;  globaaliin yritystoimintaan tutustuminen.

Yrityskylä Yläkoulu lähestyy yritysmaailmaa pelillisesti. Osallistujat toimivat joukkueina (yksi joukkue vastaa yrityksen johtoryhmää) ja heidän tavoitteenaan on pyörittää valmistavan teollisuuden tuotantoa ja laajentua kansainvälisille markkinoille. Peli kestää neljän kvartaalin ajan, ja se viedään päätökseen 2,5 tunnissa. Kvartaaleiden ajallinen kesto lyhenee pelin edetessä, ja kaikkien lyhimmillä kolmos- ja neloskvartaaleilla yrityksen toimintaympäristöön ilmaantuu vielä odottamattomia vastoinkäymisiä ja mainekriisejä, joiden tuottamia vahinkoja yrityksen johdon on ratkaistava: esimerkkeinä öljykriisi, korruptioepäilyjä tai kyberhyökkäys.

Peli simuloi taitavasti yritysmaailmassa tarvittavaa osaamista, ja se on tehty mahdollisimman todentuntuiseksi. Yritykset ovat oikeita, mukana olevia Yrityskylä Yläkoulun sponsoreita, ja kansalaisjärjestökin, jonka hampaisiin yritys saattaa joutua, todellinen. Uutisista tutut termit vilahtelevat tehtävissä, ja yrityksen mainetta koettelevat vastoinkäymiset ovat tuttuja elävästä elämästä. Autenttisuus on saanut paljon kiitosta, ja Yrityskylä Yläkoulun saama palaute onkin pääsääntöisesti positiivista: 79 prosenttia oppilaista sanoo saaneensa kipinän oppia lisää kansainvälisyydestä ja yritystoiminnasta. Lähes sama osuus kävijöistä oli sitä mieltä, että yhteiskuntaopin sisältöjä oli Yrityskylä Yläkoulun jälkeen helpompi ymmärtää.

Yrityskylä Yläkoululle määritellyt oppimistavoitteet tukevat ominaisuuksia, jotka ovat yritysmaailmassa tärkeitä: muun muassa neuvottelutaitoja, tiimityöskentelyä ja yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista. Tärkeä Yrityskylä Yläkoulun välittämä oppi on myös se, että virheistä voi oppia ja virheitä voi ja tulee yrittää korjata. Osaamista ja johtoryhmän valitsemaa strategiaa testataan matkanvarrella: Rahoitusta myöntävä yritysneuvoja ei tyydy puolivillaisiin selityksiin, vaan passittaa heikoin esityksin lainaa hakevat tekemään kotiläksyt uudestaan. Eikä kauppoja kiinalaisen asiakkaan kanssa saada päätökseen, ellei yrityksen maine ole kunnossa.

STEK on tukenut Yrityskylää vuodesta 2013 lähtien. STEKin painopistealueen tavoitteet Yrityskylä Yläkoulussa näkyvät selvimmin kyberhyökkäyksen käsikirjoittamisessa mukaan pelin kulkuun. Kyberturvallisuus sisältyy STEKin painopistealueissa sähkön turvalliseen ja luotettavaan käyttöön. Sähköverkon luotettava toiminta on oleellinen yhteiskunnan energiansaannin kannalta, mutta sähköä tarvitaan myös tietoverkkojen häiriöttömään toimintaan. Tieto- ja kyberturvallisuus liitettiin osaksi STEKin painopistealueita vuoden 2014 strategiatyön yhteydessä, ja se tuotiinkin Yrityskylä-yhteistyöhön heti Yrityskylä Yläkoulua käsikirjoitettaessa.

Toimitusjohtaja Timo Kekkonen on erittäin tyytyväinen Yrityskylä-yhteistyöhön: ”Yrityskylä on STEKille hyvä kumppani, koska se tavoittaa yhden ikäluokan hyvin kattavasti. Yrityskylä opettaa yhteiskunnassa tarvittavia taitoja ja tukee oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja ryhmätyötaitoja hauskalla tavalla. Näitä asioita STEK haluaa tukea jatkossakin.