Suomen lainsäädäntö asettaa sähkölaitteiston haltijalle velvollisuuksia laitteiston kunnossapidosta. Usein nämä velvollisuudet eivät ole haltijan tiedossa. Toisinaan on jopa epäselvyyttä siitä, kuka oikeastaan on laitteiston haltija, tai että sähkölaitteiston käytölle on ylipäänsä oltava joku vastuullinen henkilö.

Yksi Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n asiantuntijaryhmistä, Kunnossapitoryhmä, tuotti sähkölaitteistojen haltijoille kunnossapitoa käsittelevän oppaan. Opas on jatkoa aiemmin julkaistulle sähköistysoppaalle, joka oli suunnattu erityisesti rakennusalalle. Sähkölaitteistojen kunnossapito-oppaassa käydään läpi sitä osaa sähköturvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä ja standardeista, jotka käsittelevät laitteiston käyttöönottoa, käyttöä ja kunnossapitoa ja siten myös haltijan vastuita. Oppaan käyttäjäkuntaa ovat rakennusten haltijat, kiinteistöyhtiöt, toiminnanharjoittajat, joilla on toimi- ja tuotantotiloja, tarkastajat ja mm. paloviranomaiset.

Kuka on sähkölaitteiston haltija?

Haltijasta puhuttaessa voi kyseessä olla monikin eri taho tilanteesta riippuen. Yksiselitteistä, kaikkiin olosuhteisiin soveltuvaa määritelmää ei ole olemassa. Joissakin tapauksissa sähkölaitteiston haltija on niiden omistaja, joissakin tapauksissa vuokranantaja tai vuokratiloja käyttävä toiminnanharjoittaja. Vastuutahoa ja vastuunjakoa on syytä pohtia tuotanto- ja toimitilojen vuokrasopimuksia tehtäessä ja tarvittaessa sopia vastuunjaosta vuokralaisen ja vuokranantajan kesken.

Opas käsittelee olemassa olevien rakennusten sähkölaitteistojen kunnossapitoa ja tarkastuksia. Se antaa tietoa niistä vastuista ja velvoitteista, jota laitteiston turvallinen käyttö edellyttää. Oppaassa on myös neuvoja kunnossapidon organisointiin ja tekijöiden osaamisen ja ammattitaidon varmentamiseen. Yrityksissä ei useimmiten ole sähkökunnossapidosta vastuuseen nimettyä henkilöä. Sähkökunnossapito on osa toimintaan liittyvien riskien hallintaa ja moni yritys onkin tehnyt sopimuksen sähkölaitteistojen huoltoon ja kunnossapitoon erikoistuneen sähköurakoitsijan kanssa. Näiden yhteystietoja löytyy esimerkiksi www.urakoitsija.fi -rekisteristä.

Opas on omiaan antamaan ymmärryksen oikeista tavoista nostaa kunnossapito tasolle, jossa organisaation toiminta on turvattu ainakin sähkölaitteiston toimintakunnon ja turvallisuuden puolesta. Hoitamattomien sähkölaitteistojen vuoksi yrityksien tuotantotiloissa syttyy vuosittain lukuisia sähköpaloja. Osa paloista johtaa toiminnan täydelliseen loppumiseen. Pelkästään tuotannon katkokset voivat aiheuttaa suuria taloudellisia vahinkoja ja kallisarvoisen maineen sekä asiakkaiden menetyksiä. Kaikkea ei vakuutuskaan voi korvata.

Oppaan tuottamista osarahoitti Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry.

Lataa opas ja siihen liittyvä koulutusmateriaali alta

Lisätietoja antaa STUL ry:ssä tekninen asiantuntija Jenna Kauppila, puh. 09 547 610.