LUT:n kokeellisen fysiikan luokassa energiamurrosta oppimassa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) sähkötekniikan tiloissa on jo viidentoista vuoden ajan toiminut kokeellisen fysiikan luokka, jossa peruskoulun ja lukion oppilaat voivat käydä testaamassa sähköenergiaan, sähkömagnetismiin ja elektroniikkaan liittyviä fysiikan ilmiöitä käytännön harjoitustöillä. STEKin rahoituksen avulla suunniteltiin harjoituksia, jotka tuottavat vierailijoille ahaa-elämyksiä käynnissä olevasta energia-alan murroksesta ja uusiutuvan energian käytöstä.

LUT:n kokeellisen fysiikan ABB-luokassa vierailee vuosittain n. 800 oppilasta opettajineen. Peruskoulun ala- ja yläkoululaiset tulevat Lappeenrannan lähiympäristöstä, lukiolaisryhmiä on vieraillut jopa reilun sadan kilometrin säteeltä. Luokka on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä MAOLin ja ABB:n kanssa. Luokan toimintaa tukee ABB ja peruskoululaisten kyyteihin tarjoaa tukea Teknologiateollisuus ry. STEKin tuoreimmalla panostuksella tavoiteltiin LUT:n energia-alan osaamisen sekä ainutlaatuisen Green Campus – ympäristön nivomista osaksi ABB-luokan kouluyhteistyötä. Käytännössä tämä tarkoitti sellaisten harjoitustehtävien suunnittelua, joiden teemat liittyvät LUT:n tutkimuksen ja opetuksen vahvimpiin osaamisalueisiin, ja joiden teossa pystytään hyödyntämään Green Campuksen oppimisympäristöä tuuli- ja aurinkovoimaloineen.

Harjoitustehtävissä rakennetaan tuulivoimalan tuuliturbiini ja mitataan säädettävän aurinkopaneelin tuotantoa, tuotetaan sähköä polkemalla kuntopyörää ja demonstroidaan sähköajoneuvojen ajamiseen tarvittavaa sähkötehoa sähköautoradan ja käsin veivattavien generaattoreiden avulla. Harjoitusten esittelyä voi seurata videolta sivun oikeasta reunasta.

Käytännön harjoitusten avulla tehdään näkyväksi energian tuotannon murrosta sekä uusiutuvan energian tuotannon ja käytön mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Harjoitukset viestivät myös niitä arvoja, joita Green Campus ajattelu- ja toimintamallikin ilmentävät: kestävää kehitystä, kestäviä ratkaisuja sekä vahvaa energiaosaamista.

Kouluyhteistyöstä vastaava Tarja Sipiläinen kertoo, että fysiikan luokan käynteihin pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistämään käynti LUT:n aurinko- tai tuulivoimalassa, jotta vierailijat näkisivät, kuinka demot ja harjoitukset käytännössä toimivat ja tuottavat energiaa. Ellei voimalavierailulle ehditä, voidaan esimerkiksi LUT:n aurinkoenergian ajantasaista tuotantoa seurata verkosta.

Tammi-helmikuun 2016 aikana ABB-luokan kävijämäärässä syntyi uusi ennätys. Yli 500 yhdeksäsluokkalaista opettajineen vieraili luokassa ja tutustui yliopistoon. Uudet harjoitukset ovat saaneet nuorilta innostunutta ja kiittävää palautetta.

ABB-luokan harjoituksia tekemässä

STEK LUT:n tukijana

STEK on tukenut sähkötekniikan fysiikan luokan toimintaa kahteen otteeseen, aiemmin 2006, ja uudemman kerran vuosina 2014-2015 toteutetussa energiatehokkuus ja ympäristötietoisuus -hankkeessa, jossa tavoitteena oli saada LUT:n energia-alan osaaminen ja Green Campus -opetusympäristö näkymään paremmin myös yliopiston ja peruskoulujen sekä lukion välisessä toiminnassa.

STEK rahoittaa myös professuuria yliopiston LUT School of Energy Systems -yksikössä.

LUT:n Green Campus on yhtä lailla tutkimus- ja opetusympäristö kuin ajattelu- ja toimintamalli. Green Campuksella on omat tuuli- ja aurinkovoimalat, kampusalueella oleva sähköpolkupyörien latauskatos sekä sähköiset kulkuneuvot (sähkömoottoripyörä ja hybridiauto). Rakenteilla on myös täysin uudenlainen hybridijärjestelmä kaupunkiliikenteeseen sopivaan bussiin. Kampusalueen sähkönjakelua toteutetaan osaksi uraa uurtavalla Smart Grid -järjestelmällä, joka sisältää mm. tasasähköjakelua ja 130 kWh akkuvaraston tasaamaan kuormituksia ja oman energian tuotannon vaihteluita. Tavoitteena onkin osoittaa, miten tieteen, teknologian ja liiketoiminnan avulla voidaan ratkaista ekologisia ongelmia ja rakentaa kestävää maailmaa.

Ympäristöasioiden huomioiminen ja hallinta ovat LUT:ssa osa organisaation johtamistoimintaa, jonka tukena yliopistolla on 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä – ainoana yliopistona Suomessa. Järjestelmä kattaa yliopiston koko toiminnan: opetuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja tukitoiminnot. Yliopisto onkin sitoutunut huomioimaan ympäristövastuunsa kaikessa toiminnassaan sekä hyödyntämään poikkitieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaansa ympäristökuormituksensa pienentämiseksi.