STEKin rahoittamaa2020-02-28T11:26:58+02:00

STEKin rahoittamaa

Tästä osiosta löydät STEKin rahoittamia hankkeita.

Metropolian KITSI-hanke lähtenyt hyvin liikkeelle

STEK ry:n ja Metropolian yhteishanke kiinteistötiedon ja IoT-ratkaisujen hallinnasta on edennyt vauhdikkaasti ja sovitun mukaisesti. Vuoden 2020 alussa käynnistynyt ja lyhenteellä KITSI kutsuttu kehitystyö keskittyy kiinteistöistä

5.2.2021|

Harkka valmentaa tulevaisuuden energiaosaajia ja kerää samalla tietoa energiankäytöstä eri puolilla Suomea

Energia-, sähkö- ja talotekniikka-alalle asiantuntijatehtäviin valmistuvilta insinööreiltä edellytetään hyvää energiankäytön kokonaisnäkemystä. Tähän tavoitteeseen pyritään Harkka-hankkeella, jossa tutkitaan kotitalouksien sähkönkäyttöä ja kerätään samalla tietokantaa energiankäytöstä eri puolilla Suomea. Jo pari

23.8.2018|

STEKin ja Tampere3-korkeakoulujen yhteistyö uudelle tasolle

STEK ry on tehnyt merkittävän lahjoituksen Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston opetukseen ja tutkimukseen. STEK ry tukee yli sadallatuhannella eurolla vuosittain viiden vuoden ajan yhteistyöhanketta, joka keskittyy kaupunkien tulevaisuuden

23.8.2018|

Sähkölaitteiston kunnossapito-opas

Suomen lainsäädäntö asettaa sähkölaitteiston haltijalle velvollisuuksia laitteiston kunnossapidosta. Usein nämä velvollisuudet eivät ole haltijan tiedossa. Toisinaan on jopa epäselvyyttä siitä, kuka oikeastaan on laitteiston haltija, tai että sähkölaitteiston käytölle

23.8.2018|

Finsolar -hankkeella aurinkoenergiaa taloyhtiöihin

Aalto-yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja STEKin projektin tavoitteena on edistää aurinkosähkön hyödyntämistä taloyhtiöissä ja kehittää asukkaiden yhteistuotantoon sopivia malleja käytännön kokeilujen avulla. Taloyhtiökokeilu toteutetaan 1/2017-11/2019 välisenä aikana. Kokeilun tuloksena tuotetaan taloyhtiöiden aurinkosähkön kytkentä- ja

23.8.2018|

Sähköverkkojen tietoturvallisuuden arviointiin kehitetty työkalu

Sähköverkot ovat isojen muutosten edessä paikallisen hajautetun tuotannon ja erilaisten joustavien kulutustapojen lisääntyessä. Kun sähköverkot kehittyvät älykkääksi smart grid- verkoiksi, niiden toiminnan vaatima tietomäärä edellyttää integroitumista lukuisiin muihin järjestelmiin.

23.8.2018|

Metropolian oppimateriaali sähkötekniikasta ja valaistusteknologiasta

Opintojen sisältöinä Metropoliassa ovat valo-, ääni- ja av-tekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät. Erityinen painotus on erilaisten esitysrakenteiden tuntemuksessa ja toimintaympäristön turvallisuudessa. Tämän rinnalla esitystekniikan korkeakoulutetuilta edellytetään luovuutta ratkaista uusien esitysmuotojen

23.8.2018|

Sähköturvallisuutta pelastusalan ammattilaisille

Pelastusalalle oma verkkomateriaali sähköverkkojen lähellä työskentelystä. STEKin rahoituksella toteutettiin pelastusalan tarpeisiin suunnattu koulutusmateriaali turvallisesta työskentelystä sähköverkkojen läheisyydessä. Koulutusmateriaali on kokonaan sähköisessä muodossa, ja sisältää videomateriaalia ja verkkokoulutusympäristössä julkaistuja kysymyssarjoja,

23.8.2018|

Yhtenäinen toimintakulttuuuri alan oppilaitoksiin

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n organisoimassa hankkeessa jalkautettiin sähkö-, työ – ja sähkötyöturvallisuuden toimintaohje kaikkiin Suomen ammatillisiin oppilaitoksiin. Ohje on luotu jo 2013, ja sen tavoitteena on, että jokainen

23.8.2018|

Rakennusten teknisten järjestelmien tietoturva tapetilla

Rakennusten teknisten järjestelmien tietoturvaan on viime aikoina kiinnitetty enenevässä määrin huomiota. Näiden järjestelmien tietoturvassa on useita hankaluuksia. Tietoturvaan ei haluta panostaa ajallisesti tai rahallisesti eikä tietoturva-asioihin löydy tarvittavaa teknistä

23.8.2018|
Go to Top