UKK – Lue ennenkuin haet

Q: Mitä tarkoitetaan hankkeen ”yleishyödyllisyydellä?”
A: Yleishyödyllisyys tarkoittaa, että hankkeen tuloksena syntyy esimerkiksi aineistoa, tutkimustietoa, opetusmateriaalia, pilottiprojekti – jotain joka kehittää sähköalaa yleisesti ja on periaatteessa vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä.

Q: Minulla on ongelmia sähköisen hakulomakkeen kanssa, enkä saa hakemusta lähtemään.
A: Sähköinen lomake ja STEK.fi -nettisivusto on optimoitu erityisesti Google Chrome, Mozilla Firefox ja uusimmille Microsoft Internet Explorer -selaimille, käytä niitä. Mikäli ongelmat jatkuvat, ole yhteydessä.

Q: Tuliko sähköinen hakemukseni perille? Miten varmistan sen?
A: Hakemus on kirjautunut järjestelmäämme, kun saat kuittauksen sähköpostiosoitteeseen, johon olet sen pyytänyt. Kuittausosoitetta kysytyään sähköisessä hakemuslomakkeessa. Ellet yrityksestäsi huolimatta saa kuittausta, ole yhteydessä.

Q: Minkäkokoisia hankkeita (euromäärältään) STEK rahoittaa?
A: STEKin rahoittamien hankkeiden suuruus on käytännössä vaihdellut muutamasta tuhannesta eurosta useaan kymmeneen tuhanteen euroon.

Q: Rahoittaako STEK opinnäytetöitä tai opintomatkoja?
A: STEK rahoittaa opinnäytetöitä tai opintomatkoja ainoastaan poikkeustapauksissa. käytännössä äärimmäisen harvoin.

Q: Kuinka suuren osan koko hankkeen budjetista STEKin rahoitus voi kattaa?
A: STEKin rahoitusosuus on aina enintään puolet koko hankkeen budjetista. Rahoitushakemukseen on hyvä kirjata kaikki jo mukana olevat rahoittajat, jotka lisäävät hankkeen toteutumisen todennäköisyyttä.

Q: Voiko rahoitusta hakea jo alkaneelle hankkeelle?
A: STEK voi myöntää rahoitusta jo alkaneelle hankkeelle, jos STEKin rahoituksella mahdollistetaan jotain sellaista, mitä hankkeessa ei muuten toteutuisi . Jo alkanutta hanketta voidaan esimerkiksi täydentää jollain osakokonaisuudella, joka arvioidaan sähköalan kehittämisen kannalta tärkeäksi.

Q: Voiko STEKiltä haettavaan rahoitukseen sisällyttää arvonlisäveroa?
A: STEK ei ole arvonlisäverovelvollinen, ja siksi pääsääntöisesti STEKiltä haettavaan summaan ei sisällytetä alvia. Vain mikäli hakija on arvonlisäverovelvollinen, tulee haettuun summaan sisällyttää arvonlisäveron osuus.

Q: Millä aikataululla rahoitus maksetaan?
A: Hankerahoitus maksetaan, kun STEK on vastaanottanut loppuraportin hankkeen toteutumisesta. Joissain tapauksissa, mikäli se hankkeen toteutumisen kannalta on perusteltua, voidaan rahoitusta maksaa myös etupainotteisesti.

Q: Rahoittaako STEK oppilaitoksen tai taloyhtiön laitehankintoja, energiatehokkuusremontteja tai muita sähkön käytön tehostamista parantavia hankkeita yksittäisissä kohteissa?
A: Yksittäisen oppilaitoksen, kiinteistön tai taloyhtiön peruskorjauksen tai energiatehokkuuden kohentamisen ei katsota täyttävän yleishyödyllisyyden kriteeriä, eikä STEK ole perinteisesti näihin hankkeisiin myöntänyt rahoitusta. Jos olet epävarma yleishyödyllisýyden tulkinnasta, ole yhteydessä.

Q: Rahoittaako STEK yhden oppilaitoksen käyttöön tehtyjä oppimateriaaleja?
A: Pelkästään yhden oppilaitoksen käyttöön tuleva oppimateriaali ei ole yleensä menestynyt rahoitushaussa, vaan hankerahoituksesta päättävä työryhmä on edellyttänyt, että toteuttajalla on myös suunnitelma aineiston levittämisestä. Jos olet epävarma yleishyödyllisýyden tulkinnasta, ole yhteydessä.

Q: Rahoittaako STEK muutakin kuin tutkimusta ja oppimateriaaleja?
A: STEK rahoittaa kieltämättä paljon tutkimuksiin ja oppilaitoksiin liittyviä ja siellä tapahtuvia hankkeita, johtuen hankerahoituksen yleishyödyllisestä luonteesta. Myös muunlainen tutkimus tai oppilaitoksiin liittyvä hanke on toki mahdollinen, Aina kannattaaa olla yhteydessä ja aloittaa hankehaku keskustelulla!

Onko sinulla lisää kysyttävää hankehausta? Lähetä palautetta palautelomakkeen kautta.